4t4t4t

1596 palabras 7 páginas
Activitats socials:
Pàg. 125:
1.- Quin imperi dominava l’índia a l’arribada dels europeus? Com va portar a terme la colonització britànica?
Al segle XVII, amb l’arribada de gran Bretanya, dominaven l’índia l’imperi mongol.
Van dur a terme la colonització gràcies a l’obtenció de permisos per comerciar en una zona costanera.

2.- Què va ser la revolta dels sipais? Què va passar després?
El maig dels 1857, els sipais es van amotinar perquè van ser obligats a utilitzar greix de vaca o de porc per greixar les armes, un fet ofensiu per les religions musulmana i hindú.
Es van generar ressentiments entre la població, que no acceptava a violació de les seves lleis.
La revolta, després de duríssims atacs, va ser reprimida.

3.- Quins
…ver más…

Per això els anys que van precedir aquest conflicte es coneixen com els de la “pau armada”

7.- Explica en què va consistir l’enfrontament entre Alemanya i França pels territoris d’Alsàcia i Lorena.
Aquests dos territoris fronteres entre els dos països, en els quals vivia molta gent d’origen alemany pertanyen a França des del 1648.
Alemanya reivindicava aquests territoris i desprès de la derrota francesa a la guerra francoprussiana (1871) van quedar units a Alemanya.
França no a estar mai d’acord amb aquesta unió i exigia la recuperació dels territoris. Aquestes disputes entre França i Alemanya van ser un dels factors desencadenants de la Primera Guerra Mundial.

8.- Què va significar l’anomenada “cursa d’armaments” entre les potències europees?
El malestar existent entre les grans potències va originar una esclatada en la producció d’armaments. Es van invertir grans quantitats de diners en la fabricació d’armes. Aquesta “cursa d’armaments” i aliances militars anunciaven l’esclat d’un conflicte armat.

Pag. 159
8.- Quines causes profundes van conduir a la Primera Guerra Mundial? Quines conflictes locals van desencadenar la guerra?

9.- Quin joc d’aliances va provocar que l’enfrontament entre Àustria i Sèrbia es convertís en un conflicte mundial?

Pag. 164
1.- Explica els canvis territorials a Europa després de la Primera

Documentos relacionados