A Una Hermosa Dama De Cabell Negre... Comentari

1026 palabras 5 páginas
COMENTARI DE L'OBRA “A una hermosa dama de cabell negre que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil”

Ab-u-na-pin-ta-de-mar-fil-po-lia 10 ASos-ca-bells-de-fi-nís-si-ma at-za-beja 10 BA-qui-los-d'or-més-fi-te-nen-en-veja, 10 BEn-un-ter-rat,-la-be-lla-Flo-ra, un-dia; 10 AEn-tre ells-la-pu-ra-neu-se-des-co-bria 10 ADel-coll-que, ab-son-con-tra-ri,-més-cam-peja 10 BI,-com-la-mà-com-lo-mar-fil-blan-queja, 10 BPin-ta i-mà-d'u-na-pe-ça-pa-rei-xia. 10 AJo,-de-lluny,-tan-a-tò-nit-con-tem-plava 10 CLo-dolç-com-bat,-que ab-es-tre-ma-da-gràcia 10 DA-ques-tos-dos-con-tra-ris-man-te-nien, 10 EQue el-cor,-e-na-mo-rat,-se-m’al-te-rava 10 CI,-te-me-rós-d'al-gu-na-gran-des-gràcia 10 DDe-pren-dre’ls-tre-gües-ga-nes-me-ve-nien. 10 E

“A una
…ver más…

Pel que fa al “dolç combat”, es tracta de la figura retòrica anomenada oxímoron: un combat no por ser dolç.
A l’última estrofa del poema, el poeta mostra l’angoixa que sent al contemplar el combat i sent ganes d’aturar-lo: “pendre’ls tregües ganes me venien” .

El motiu d'aquesta obra gaudeix d'una llarga tradició literària, va deixar una empremta molt gran en la poesia barroca. Ens trobem en un període de decadència de la literatura catalana pel que fa al tractament culte d’aquesta.
El repte que es proposa el Rector consisteix a fer un retrat d'una dama que té els cabells negres, un tret discordant respecte al cànons de bellesa femenins consagrats per la “descriptio puellae” clàssica, que dèia que la dama havía de ser rosa per poder inspirar l'amor de l'amant.
Francesc Vicent Garcia va ser considerat gran escriptor de la literatura catalana barroca. Ja en vida va poder gaudir d’una gran popularitat que donà peu al fenomen que es coneix com a “vallfogonisme” (imitació del seu estil per part de molts autors catalans de l’època). Utilitzava un llenguatge molt castellanitzat, artificiós, elegant i ple d’ironia i de tòpics literaris (en aquest aspecte sovint se l’ha comparat amb

Documentos relacionados

 • Investigacion de pornografia
  3849 palabras | 16 páginas
 • Practica "fotos{intesis en la elodea"
  1534 palabras | 7 páginas
 • Sabiduria moderna
  5905 palabras | 24 páginas
 • Patito feo guion teatral
  7097 palabras | 29 páginas
 • Cartaboneo de pasos
  1057 palabras | 5 páginas
 • Diferencias entre moral y derecho
  1914 palabras | 8 páginas
 • Trabajo de administracion publica
  4330 palabras | 18 páginas
 • Solucin cap 9 tomasi
  2135 palabras | 9 páginas
 • Ensayo sobre el origen del hombre
  1655 palabras | 7 páginas
 • El libro de los amrtires
  177180 palabras | 709 páginas