Aasdafffa

875 palabras 4 páginas
3- Quins factors van possibilitar el creixement de la població? Quines conseqüències va tenir aquest creixement en la evolució?
La millora de la medicina , la introducció de nous conreus i la higiene disminució de la mortalitat.
4- Quin va ser el canvi essencial en la propietat de la terra? Que va permetre? Dedueix que va comportar la introducció de nous conreus.
Que van canviar el guaret per el sistema norflolk. Introduir nous elements de conreu. Una millora de la salut de la població.

Pag49 ex 5 i 6
Pag 51 ex 5 i 6
5- Que es el sistema de producció fabril? Quins factors en van afavorir el desenvolupament?
Consisteix en la concentració dels obrers i de les maquines en grans edifici
6- Quins avantatges aportava al procés de
…ver más…

Si hi ha molts obrers i poques empreses per pagar-los els salaris baixen i si hi ha pocs obres i moltes empreses els salaris pugen
2-Explica com funciona una societat anònima i de quina manera es reparteixen els beneficis. es reparteixen proporcionalment a les accions que has pagat o donat. Funciona de la seguent manera: un grup de persones posen els doners per pagar la empresa i els beneficis se’ls reparteixen entre ells.
3-Què és el consell d’administració? Qui el forma? Quina funció té? son els accionistes, dirigir la empresa.
4-Enumera les zones més industrialitzades a mitjan segle XIX. Quines es van mantenir al marge d’aquest procés?
Gran Bretanya, Alemania i França
5- En què consisteix el capitalisme? Explica els principis dels liberalisme econòmic.
Un nou sistema econòmic basar en el liberalisme econòmic, una doctrina fomentada en la iniciativa privada.
·L’interès personal i la recerca del màxim benefici son el motor de la economia.
·Els diversos interessos s’equilibren al mercat gràcies al mecanisme dels preus que adapta la oferta a la demanda.
·L’Estat s’ha d’abstenir d’intervenir en el funcionament de l’economia i ha de permetre el desenvolupament lliure dels interessos particulars.
6- Per què en aquest sistema es produeix crisis cícliques? Quines son les seves conseqüències principals?
Perquè l’oferta tendeix a agumentar mes ràpidament que la demanada i hi ha empreses que fallen per acumular masses estocs.
7- Explica el paper dels bancs en el

Documentos relacionados