Act

1557 palabras 7 páginas
Després de llegir aquestes Fonts 1 i 2, respon les preguntes següents.
Font 1:
"Desitgem que la nació catalana torni a posseir les seves Corts generals lliures i independents, obertes pel Cap de l 'Estat o pel seu lloctinent (...) Corts en les quals es votin els pressupostos de Catalunya i la quantitat amb què ha de contribuir el nostre país a les despeses generals d 'Espanya.
Que sigui Catalunya senyora del seu govern interior de casa seva, assenyalant ella mateixa el contingent de l 'exèrcit per al Principat, no quintant-se ni amb lleves forçoses, sinó proveint-se de soldats voluntaris a sou (..).
Que la llengua catalana sigui la llengua oficial a Catalunya per a totes les manifestacions de la vida d 'aquest poble.
Que l 'ensenyament
…ver más…
Les mesures liberalitzadores de la producció i el mercat que van acompanyar la revolució liberal, i molt especialment la supressió dels privilegis gremials, van assegurar el lliure exercici de l’activitat industrial i van permetre la mecanització de la indústria en una Catalunya que ja comptava amb capitals i empresaris.
Aquest moviment va ser aprofitat per la indústria catalana, gràcies a les mesures proteccionistes que prohibien la importació de manufactures de cotó estrangeres, per a mecanitzar-se. En aquest canvi va tenir molta importància el català Gaspar de Remisa, membre del Consell Reial de Ferran VII, des d’on va defensar el reformisme de caràcter liberal i el proteccionisme econòmic. Així, el salt cap a una economia industrialitzada va anar acompanyat de la introducció de la màquina de vapor i la mecanització del procés productiu.
El drama de Catalunya va ser que mentre els seus interessos es basaven a la recerca del proteccionisme per a la seva indústria, l’Estat liberal espanyol que es configurat en el segon terc del segle XIX i defensat per les classes dirigents espanyoles partia d’un pensament lliurecanvista i antiindustrialista. Així, el desenvolupament del nucli industrial català va estar sempre lligat a la demanda de lleis proteccionistes ja que la competència amb els productes estrangers era sempre desfavorable pels

Documentos relacionados

 • Act 1 Act 3 Act 4 Act Quiz 1 Act 7 Act 8 Quiz 2 programación lineal correctas
  3102 palabras | 13 páginas
 • Act.10 m2
  853 palabras | 4 páginas
 • Caso analisis act ii
  1905 palabras | 8 páginas
 • La mezcla de la mercadotenia act ii
  979 palabras | 4 páginas
 • Act 7 Reconocimiento unidad 2 Servicio al Cliente
  760 palabras | 4 páginas
 • act integradora
  897 palabras | 4 páginas
 • Act. Aplicacion Etapa 3 biotecnologia
  663 palabras | 3 páginas
 • Análisis De La Película Sister Act Ii
  2270 palabras | 10 páginas
 • Act
  1704 palabras | 7 páginas
 • Brief Act Ii
  712 palabras | 3 páginas