Activitats finals 8

1311 palabras 6 páginas
1. Quin problema presenta l’economia amb el pas del temps? El problema és el comportament cíclic en les fases de recessió i expansió, el que es coneix com a cicles econòmics.
2. Per què és tan important la política econòmica en les economies mixtes? Perquè els serveis i els béns que ofereix l’Estat, que es per a tothom tenen un caràcter públic. Per exemple hi ha béns públics purs i béns públics no purs.
3. Explica les funcions que fa l’Estat quan du a terme cadascuna les mesures següents:
Construcció d’una autovia Subministrament de béns públics
Concessió d’una subvenció per la contractació de treballadors Redistribuïdora de la renda
Modificació de les lleis del salari mínim establint
…ver más…

Perquè al economista li va bé perquè així pot acomiadar a qui vulgui però als treballadors estan en contra perquè es negatiu per a ells que els pugin acomiadar .
11. Dels parells d’afirmacions següents, raona quina de les dues et sembla més correcta i a continuació defensa la teva postura davant un company que opini el contrari.
a. L’Estat ha d’intervenir en l’activitat econòmica regulant el comportament dels cicles econòmics.
L’Estat ha de limitar al màxim les seves funcions deixant que sigui el mercat qui resolgui els problemes derivats del desenvolupament de les activitats econòmiques
b. Els impostos contribueixen a la redistribució de la renda
Els impostos limiten el creixement econòmic, ja que el pagament d’aquests des incentiva en agents econòmics més competitius

12. Després de llegir amb atenció la nota de la pàgina 154 i l’observatori 7, així com cercar informació a Internet sobre el sistema de pensions i el Pacte de Toledo, contesta les preguntes següents:
a. Quin tipus de prestacions de la Segureta t Social es poden rebre a l’Estat Espanyol? Explica en que consisteix cadascuna.
Prestacions universals: que s'ofereixen a tota la població gratuïtament, i només requereixen que el beneficiari les sol·liciti. Per exemple, la sanitat o l'ensenyament obligatori.
Prestacions contributives: atorgades a persones que han cotitzat a la Seguretat Social durant un període de cotització mínim determinat per la llei. Per exemple, el subsidi d'atur o

Documentos relacionados

 • La Colonització De L'Índia
  2377 palabras | 10 páginas
 • Empuries
  1211 palabras | 5 páginas
 • Activitats CMC
  2730 palabras | 11 páginas
 • ACTIVITATS FINALS 1
  1081 palabras | 5 páginas
 • El nen salvatge
  2759 palabras | 12 páginas
 • el nom de la rosa
  2204 palabras | 9 páginas
 • Solucionario Ciencias De La Tierra
  17760 palabras | 72 páginas
 • Vallaxurrada
  2765 palabras | 12 páginas
 • L'Empresa Com a Organització. Activitats Finals Unitat2
  1387 palabras | 6 páginas
 • Contabilidad de costes
  13513 palabras | 55 páginas