Alfahidroxiacidos

795 palabras 4 páginas
Evolució de les estructures de govern de
França cap a la pràctica absolutista

Curs de doctorat (2007): La gestió de l’Estat modern: monarquia autoritària i monarquia absoluta a França.
Professor: Miquel J. Deyà Bauzà

1. Els antecedents

La monarquia medieval francesa es desenvolupà cap a la creació d'una monarquia absolutista en una evolució que començà a l'Edat Mitjana i que amb el pas de l'Edat Moderna donà com a fruit una moderna administració pública que cobrà vida pròpia[1] i establí un estat autònom de la direcció de la corona.

Als segles X i XI els sobirans francesos havien perdut la capacitat d'adoptar mesures generals. Llavors les fons del dret eren tres: el costum, els senyors i el dret canònic. Però des del segle
…ver más…

Es pot dir que l'estat francès de l'Edat Moderna tenia una vertadera constitució, tot i que no estava escrita i es basava en el costum. La seva funció era la de limitar la possible arbitrarietat dels sobirans[9]. Aquest model de govern, que començà a mitjan segle XV i acabà amb la ruptura que suposa la Revolució Francesa, no va ser tot el temps un sistema homogeni, sinó que la pràctica política oscil·là i evolucionà al llarg del temps[10].

L'evolució cap a un poder centralitzat en les mans de la monarquia alhora que la pèrdua de poder d'altres sectors s'explica pels contexts religiós, social, polític i econòmic europeus. La legislació senyorial entrà en declivi, el costum tenia la tendència de limitar-se al terreny del dret privat[11] i l'àmbit d'aplicació del dret canònic es reduí en funció de les relacions entre l'Estat i l'Església[12]; tot això col·laborà tant a l'acumulació de poder com a la creació d'una forta administració per poder dur a terme les ordes del rei.

Altrament trobam el desenvolupament dels estudis de dret romà i la jurisprudència elaborada pels Estats Generals[13] i el Parlament[14] de París, que assimilaren la noció romana d'imperium[15] als poders del rei de França, tot i que la teoria anava molt per davant de la pràctica[16].

Els poders legislatius del rei es limitaven mitjançant les Lleis fonamentals (originades en els principis cristians, i que sovint eren fruit del

Documentos relacionados

  • La tendencia actualizante de carl rogers
    1383 palabras | 6 páginas
  • Dermatología
    3384 palabras | 14 páginas
  • monografia de tipos ictiosis
    4461 palabras | 18 páginas