Algunes preguntes i respostes de les pau (geografia t-5)

2979 palabras 12 páginas
TEMA 5

SÈRIE 1
ESCOLLIU UNA DE LES DUES OPCIONS (A O B).
OPCIÓ A
EXERCICI 1
[5 punts]
Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.
Oferta de places hoteleres per municipis (2006)
FONT: Ignasi ALDOMÀ. Atles de la nova ruralitat. Lleida: Fundació del Món Rural, 2009.
Nombre de places hoteleres disponibles1. Descriviu la informació representada en el mapa.
[1 punt]
L’alumnat hauria de destacar en la descripció els aspectes següents:
Es tracta d'un mapa temàtic d'escala regional que reflecteix la distribució de l'allotjament turístic a Catalunya. La font és l'Atles de la nova ruralitat i correspon a l'any 2009. La variable emprada és la quantitat de places hoteleres disponibles i està
representada
…ver más…

L’impacte ambiental del turisme està en relació amb la massificació i la transformació urbanística i del paisatge que aquesta comporta. Es concreta en molts casos en l’augment dels residus i del consum d’energia i en la degradació del paisatge.
0,5 punts
[1,5 punts]

GEOGRAFIA
SÈRIE 4
ESCOLLIU UNA DE LES DUES OPCIONS (A O B).
OPCIÓ A
EXERCICI 1
[5 punts]
Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.
Població ocupada en la indústria
FONT: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Anuari estadístic de Catalunya, 2007.
Menys de 5.000 de 5.000 a 10.000 de 10.001 a 20.000 de 20.001 a 100.000
Més de 100.000
1. Descriviu la informació representada en el mapa.
[1 punt]
Es tracta d’un mapa temàtic sobre el percentatge de població ocupada en la indústria a
Catalunya `per comarques. Les cinc trames de la llegenda representen intervals de població ocupada, en percentatges sobre la total d’e Catalunya .Es tracta, doncs , d’un mapa quantitatiu.
La font és l’Anuari Estadístic de Catalunya de l’any 2007.
0,5 punts
L’alumne pot assenyalar que la població ccupada a la indústria a Catalunya es concentra en relació a l’existència de grans nuclis de població, els principals eixos viaris i de transport i els eixos fluvials. En concret pot assenyalar la concentració industrial de les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona, la concentració deI
Tarragonès i el Baix Camp, el

Documentos relacionados