Anàlisi de Caravan de Duke Ellington (Català)

662 palabras 3 páginas
Anàlisi de Caravan de Duke Ellington

Després d’escoltar atentament Caravan de Duke Ellington sabem que és un tema de jazz del 1937, per tant és una cançó de swing. El gènera és pura o abstracta perquè el tema està fet purament per la música, també és popular lleugera perquè està destinada a un públic de grans masses i finalment és instrumental perquè l’agrupació instrumental només consta d’instruments, al ser instrumental no té text.
En quan a trets rítmics s’ha de comentar que la pulsació és regular perquè té un fons regular sobre el que es construeix la música, el tempo és allegro que ve a ser un tempo animat i lleuger, el compàs és partit ja que té dos temps per compàs cadascun dels quals equival a una blanca. Caravan conté amb
…ver más…

En quan a les dinàmiques, de la intro al solo, és mezzopiano, en el solo augmenta una mica però ràpidament torna a mezzopiano, i no puja a mezzoforte fins la frase B que toquen tots els instruments, després segueix a mezzoforte fins a la Coda que pugen una mica i finalment baixen, lògicament per acabar.
Aquest tema, és de la dècada dels 30’ (1937), per tant pertany al Swing. El swing té un ritme accentuat als temps febles, la música és més ordenada i neta que les bandes anteriors de jazz, té un so molt més treballat. A Chicago hi havia molts bars clandestins, on els músics podien trobar feina molt fàcilment, però a causa de la llei seca els van clausura i tots els músics van anar a Nova York, on els músics blancs i negres és van començar ajuntar per tocar.
Isaac Caparrós

Documentos relacionados