Analisis critico sobre etica

809 palabras 4 páginas
Experiència: OSCIL·LOSCOPI. DESFASAMENT EN CORRENT ALTERN.

Grup:

Data:

Professor de laboratori: Nom i Cognoms: Nom i Cognoms: Previ: Nom i Cognoms: Informe:

Oscil·loscopi
Introducció
L'oscil·loscopi és un instrument que ens permet observar i mesurar tensions. També és posible mesurar altres magnituds relacionades amb les tensions, per exemple l'intensitat del corrent. Una altra característica de l'oscil·loscopi és que permet mesurar el període de senyals periòdiques així com diferències de fase entre tensions. La component bàsica de l'oscil·loscopi es el tub de raigs catòdics (Figura 1). El tub emet un feix d'electrons que incideix sobre la pantalla de l'oscil·loscopi. La pantalla és coberta de un material fosforescent que
…ver más…

Com que tots els senyals es mesuren respecte terra, aquesta posició permet establir el nivell de referència a la pantalla. En la posició AC (“Altern Current”) el senyal passa a través d'un condensador que barra el pas a qualsevol component continu del senyal. En la posició DC (“Direc Current”) el senyal passa directament sense eliminar el component continu.

A la part superior del plafó de l'oscil·loscopi hi ha el comandament TIME/DIV de la base de temps que ens indica el temps corresponent a cada divisió horitzontal del senyal.

Figura 3

Posada en Marxa
Abans de connectar l'oscil·loscopi a la xarxa es recomana efectuar el següents ajustos: 1. Comprovar que cap tecla estigui pitjada 2. Girar el comandament amb fletxa (TIME/DIV, CHI, CHII, ..) fins les seves posicions calibrades (tal com es veu a la Figura 3). 3. Col·locar el commutador TRIG en la seva posició AC. Poseu l'aparell en funcionament prement la tecla POWER. S'encén el llum pilot indicant que l'aparell funciona. Després d'un breu temps d'escalfament haurà d'apareixer el feix. Ajusteu els reglatges Y-POS i X-POS per centrar el traç. Amb els comandaments INTENS i FOCUS podreu ajustar la lluminositat i l'enfocament òptim del feix. Així l'oscil·loscopi està llest per treballar. Atenció: Si només apareix un punt i roman fix, s'ha d'anar amb precaució, ja que aquest pot perjudicar la capa fosforescent del tub

Documentos relacionados

 • Análisis critico sobre la ética en la evaluación
  1386 palabras | 6 páginas
 • El estructural funcionalismo
  1379 palabras | 6 páginas
 • activitats petit grup
  1961 palabras | 8 páginas
 • sylabus de Filosofía etica
  1079 palabras | 5 páginas
 • La amplitud potencial de la naturaleza humana
  932 palabras | 4 páginas
 • La Amenaza De Los Contadores Eticos
  15953 palabras | 64 páginas
 • Fundamentos de la etica latinoamericana
  2240 palabras | 9 páginas
 • Tematica Sobre Etica
  1388 palabras | 6 páginas
 • Cronograma de escuelas filosoficas-eticas
  4497 palabras | 19 páginas
 • Propositos Formacion Civica Y Etica
  1574 palabras | 7 páginas