Analisis de dades estadistiques

5217 palabras 21 páginas
 INTRODUCCIÓ
Amb aquest treball final d´investigació, hem volgut comprobar definitivament la participació política no convencional dels estudiants de lletres i de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona; diferenciant per sexes.
Preteníem comprovar si era cert el tòpic de que els estudiants de lletres teníen un nivell més alt de participació que els de ciències, i si les dones participaven més que els homes.
Per establir el model d´anàlisis, ens vam basar en una sèrie de variables explicatives, que vam pensar que respondria a la nostra problemàtica d´estudi.
La primera orientació, la vam obtenir mitjançant les variables, que explicarien la participació en la política no convencional dels joves.
La primera i principal
…ver más…

Els estudiants de lletres no van tenir cap problema, és més, van mostrar més ganes que els de ciències a l´hora de contestar-les.
Els resultats van ser diferents als que esperàvem obtenir, ja que pensàvem que la participació en política no convencional seria bastant superior en lletres que en ciències, i ha resultat bastant igualada.
Les respostes han sigut la majoria, excepte un parell o tres pertinents, en resum, el balanç ha sigut positiu.
 Descripció de tasques realitzades de control i verificació de les dades recollides
Per a la realització de les tasques de control i verificació de les dades que vam recollir a través de les enquestes, primer els hi vam fer un cop d´ull a les respostes a mida que les anàvem recollint, per tal de que cap persona hagués deixat respostes en blanc, i per controlar que no ens en faltés cap.
Tot i això, no vam poder evitar que alguna persona dongués respostes no pertinents, com per exemple dir que la situava la seva tendència política en l´extrema esquerra; i en canvi, quan se li preguntava per quin partit havien votat en les darreres eleccions, contestaven que el PP.
Una altra forma de control, serien les preguntes control. Per exemple, assegurar que les persones a les que fem l´enquesta reuneixen el requisits que realment volem conseguir. Un exemple seria limitar els casos; si es vol enquestar a estudiants de ciències o de lletres, començar preguntant si estudien.
Un

Documentos relacionados

 • Disposicion anatomica del organismo
  2959 palabras | 12 páginas
 • Defensa integral
  1403 palabras | 6 páginas
 • Resumen libro introduccion a la teoria de los diseños cap 1 y 6
  1178 palabras | 5 páginas
 • Contabilidad de costes
  13513 palabras | 55 páginas
 • Soluconari catala 3 eso teide
  21380 palabras | 86 páginas