Analisis pest industria tabaquera

891 palabras 4 páginas
“LAS ACTITUDES POLÍTICAS DE LOS ESPAÑOLES”
Eduard Bonet, Irene Martín i José Ramón Montero

CONCEPTES BÀSICS I TEÒRICS

Les actituds polítiques són tendències psicològiques que es manifesten en l‘avaluació favorable o desfavorable d’una entitat particular i són un dels factors més influents en la participació. Com més intenses siguin aquestes actituds, major és la seva duració i persistència.
L’objecte d’una actitud política pot ser: * Específic o abstracte * Concentrat en una persona o en un grup de persones * Una institució o una activitat
El text compara les diferents actituds polítiques dels espanyols respecte països europeus i les pròpies diferències a l’Estat espanyol entre: Catalunya, el País Basc i Madrid. Per a
…ver más…

L’anàlisi de les CCAA rebutja el supòsit de la uniformitat nacional o territorial pel que fa la cultura política. I per això caldria analitzar fins a quin punt les respectives institucions polítiques han generat canvis en les actituds polítiques dels ciutadans i s’haurien de qüestionar les afirmacions que diuen que aquestes actituds s’han mantingut immutables en els anys de democràcia.
Quines dimensions actitudinals resulten més significatives?
Segons Almond i Verba (i que ha estat la base de la majoria de tipologies): * El sistema polític general (comunitat polític i el règim polític) * Els diferents elements (institucions, actors i polítiques públiques) * El propi ciutadà com a actor polític
Segons Montero, Gunther i Torcal: * Les que es refereixen al recolzament democràtic * Les relacionades amb els esdeveniments polítics de tipus conjuntural i/o partidista * Les incloses en la desafecció política, que Torcal divideix en: * Desafecció institucional * “Desapego” polític
Altres maneres estudis es centren en l’evolució dels diferents grups d’actituds i demostrar, així, l’existència de grups d’actituds polítiques amb característiques comuns entre sí i diferents d’altres actituds.
Els

Documentos relacionados

 • Aportes de la filosofia al mundo de hoy
  1157 palabras | 5 páginas
 • Resumenes Microbiología De Jawetz
  21915 palabras | 88 páginas
 • Liderazgo
  66182 palabras | 265 páginas
 • Salud Publica (Resumen)
  7680 palabras | 31 páginas
 • Renta mundial
  8633 palabras | 35 páginas
 • Viaje a la luna, ensayo
  761 palabras | 3 páginas
 • propiedad de los materiales ingenieria industrial
  35286 palabras | 142 páginas
 • Ensayo cristiano ronaldo
  658 palabras | 3 páginas
 • Métodos de trabajo y movimientos en el lugar de trabajo
  1028 palabras | 5 páginas
 • Fichas bibliográficas y fichas de trabajo
  3066 palabras | 13 páginas