Antecedentes de la organización de los gobiernos locales; las primeras ciudades

5073 palabras 21 páginas
Extracció líquid-líquid Grup 1: Antoni Caldentei
Víctor Garcia
Germán Melgarejo
Ángel Martínez
1- Introducció teòrica

L’extracció líquid-líquid és una operació unitària de separació de compostos líquids que es basa en la transferència de matèria. És un mètode que requereix com a mínim tres compostos i que dos dels quals han de ser total o parcialment immiscibles entre si per a que es pugui produir l’extracció.

En aquest cas el sistema ternari està format per metiletilcetona o butanona (mec), que és el solut a extreure, aigua i metilciclohexà (mch), que actuen com a dissolvents i són immiscibles entre si.

Es parteix d’una dissolució inicial que està formada per butanona dissolta en aigua (aliment) que
…ver más…

- Es treballa amb raons màssiques (gr. solut / gr. dissolvent) i no amb fraccions màssiques ja que d’aquesta manera l’equació d’equilibri queda en forma de recta i és més útil per treballar posteriorment quan es facin les simulacions.

Y = F(x)

- La dissolució aquosa o aliment sempre és del 10% en pes d’etilmeticetona.

- Es treballa amb embuts de decantació ja que són l’instrument idoni per dur a terme una extracció líquid-líquid. Permeten una agitació vigorosa per afavorir el contacte entre les fases i la decantació per separar els líquids un cop s’arriba a l’equilibri.

- Quan s’assoleix l’equilibri la fase superior (menys densa, fase orgànica) és l’extracte i la fase inferior (fase aquosa) és el refinat, del qual es mesura l’absorbància.

Per trobar la recta d’equilibri experimental es preparen 5 embuts de decantació amb diverses quantitats conegudes de dissolució aquosa i dissolvent extractor (metilciclohexà). A través de les seves densitats es saben els grams de cada component de la mescla.

A continuació es mostra de forma esquemàtica les quantitats d’aliment i de metilciclohexà que s’han afegit a cada embut juntament amb els pesos calculats mitjançant les densitats (taula 2).

[pic]

ρ dio. aq. (0,1Xmec) = 0,978 g/ml ρ mCH = 0,768

Documentos relacionados

 • Ensayo de municipio
  2050 palabras | 9 páginas
 • Fede
  2373 palabras | 10 páginas
 • Ensayo Derecho Municipal
  3246 palabras | 14 páginas
 • Antecedentes de la formacion ciudadana
  10189 palabras | 41 páginas
 • Protocolo De Investigacion Administracion Municipal
  1984 palabras | 8 páginas
 • Guia de trabajo social comunitario 2 semestre
  2648 palabras | 11 páginas
 • Resumen Del Periodo Clásico
  1216 palabras | 5 páginas
 • Resumen Del Periodo Clásico
  1232 palabras | 5 páginas
 • Ensayo sobre el papel de las especias y de la pimienta en particulare la pimienta en el desarrollo de la edad media.
  730 palabras | 3 páginas
 • Religión y política en la tranformación urbana
  1535 palabras | 7 páginas