Apunts Història Moviment Obrer

1584 palabras 7 páginas
1,Sintetitza

A) Quines condicions de vida i de treball tenien els primers obrers?

Els proletaris que com diu el seu nom no posseïen molt més que la seua prole, donaven el seu treball i mà d'obra laboral a canvi d'un salari. Les condicions de treball eren pèssimes amb un ordre laboral també aplicat a dones i xiquets on les jornades eren de fins 15 hores amb un ritme de treball constant, sense descans i una disciplina dura a canvi d'uns salaris extremadament baixos. Aquests salaris només permetien l'estricta i mínima subsistència. Es cobrava només per jornada treballada, si no hi havia feina per fer o no s'assistia ja siga per raons de festa o cas de malaltia, accident o vellesa no rebien res i ningú es feia càrrec del treballador.
…ver más…

-Planteja una revolució protagonitzada per tots els sectors oprimits de la societat com a resultat d'una lluita contra l'explotació per part d'aquestes masses. -El seu objectiu era la destrucció de l'estat i la creació d'una societat igualitària a partir de la lliure associació de comunes. -Es basava en l'ideari llibertari que proposava una anarquia com a model de societat assentada en la llibertat individual, la solidaritat social, la defensa de la propietat col·lectiva i l'oposició a qualsevol organització jeràrquica, a la religió, política i a l'estat.

D)Quina importància va tenir l'Associació Internacional del Treballador?

L'associació internacional del treballador al 1864 tenia un consell general dirigit per Marx que redactà un manifest on els principis bàsics eren la alliberació de la classe obrera havia de ser obra dels treballadors mateixos i que havien de conquistar el poder polític per tal d'eliminar la societat burgesa i implantar el socialisme. Fou important perquè en els primers congressos de l'AIT s'adoptaren acords per impulsar les mobilitzacions obreres i es definirien mesures que influirien en les reivindicacions obreres:
-Per a la reducció

Documentos relacionados