BEARN O LA SALA DE LAS NINES PERSONATGES

1130 palabras 5 páginas
BEARN O LA SALA DE LES NINES: PERSONATGES La obra
Bearn o la sala de les nines està protagonitzada per una sèrie de personatges els quals fan que la obra prengui vida, i segons la seva clase social, els seus valors i relació els podem classificar de la següent manera: ● Protagonista/narrador:
Joan Mayol:
Orfe de pare i mare, els quals mai va arribar a conèxer, Joan Mayol va crèixer amb Dona María Antonia i Don Toni. És alt, ben plantat, fort, i bon corredor, i té els ulls negres de sa mare. Estima molt la literatura i la poesía, les quals estudia al seminari de la ciutat de Mallorca. Aquest personatge patirà, ha patit i pateix una sèrie de problemes; tant sentimentals, com morals.
● Personatges principals:
Dona María
…ver más…

A causa de tenir tants deutes, apren a viure en la mateixa senzillesa que madò Coloma, a qui admira. ● Els Mèdici:
Són poderosos i don Toni els enveja. ● Els de Biomaret: Són també poderosos i don Toni els recela perquè prové de baixa extracció social.

● Les dues de Campo Farmio (dona Xima l’atrau) o el maqués de Collera: (que don
Toni sempre diu en Collera). Don Toni els recela perquè els títols han estat concedits pel caprici d’aquells monarques de qui, al seu torn, també desconfiava. ● Don Joan: Neix cap al 1850 (tenint en compte que al 1868 en té 18). És fill d’un jornaler i d’una collidora. (Tot i així al llarg de la novel∙la es deixen anar pistes o indicis de que donen a entendre que don Joan és fill de don Toni). Es caracteritza per tenir una força descomunal (per això al seminari li encarregaven de carregar sempre el pinso). Ha d’intentar controlar el seu caràcter violent. ● Dona Xima: Dimoni o àngel, és comparada amb animals (com gats o serps) i li agrada molt maquillar­se i atreure als homes amb el seu atractiu i atributs sexuals.
Segona neboda dels senyors i era òrfena. Els senyors la recullen i l’eduquen.
Nascuda al 1841, té deu o dotze anys més que Joan. Senyoreta de

Documentos relacionados

  • Còctel de Contes
    7363 palabras | 30 páginas