Banca

1948 palabras 8 páginas
PRÀCTICA 2: M’ha tocat la loteria!

- Disposes de 100.000 euros durant 3 mesos. Busca a la web 3 ofertes diferents en dipòsits o comptes corrents i valora el rendiment que ofereixen, calculant els interessos que cobraràs i el resultat net d’impostos.

En primer lloc analitzarem el rendiment que ens ofereix el dipòsit a 3 mesos del Banco Espírito Santo a España, les característiques del qual són les següents:

La TAE és del 3,75% així que a través de la fórmula de l’equivalència del tipus d’interès podem trobar el tipus d’interès efectiu mensual. Ens interessa trobar aquest tipus d’interès perquè es tracta de liquidació d’interessos mensual sense capitalització. Així tenim que:

(1+ TAE) =[pic]

(1+ 0,0375) =[pic]

TIE mensual =
…ver más…

Els interessos liquiden mensualment així que podrem disposar d’aquests interessos mensualment. Podem cancel·lar anticipadament el dipòsit sense cap comissió ni penalització explícita, però si que la té de forma implícita al tractar-se d’un dipòsit creixent. A més, existeix la exigència de ser client nou. El dipòsit creixent aporta un interès més elevat cada mes, incentivant a dipositar els diners durant els tres mesos.

El dipòsit 3 UniVía de Unicaja a 3 mesos ens ofereix algunes característiques concretes:

Es tracta d’un dipòsit a 3 mesos amb una TAE del 2,5% que ens reporta uns interessos nets de 488,18 €. L’ import mínim és de 6.000 € mentre que l’ import màxim és de 150.00 €. D’aquesta manera la nostra quantia es troba dins els límits establerts. Els interessos liquiden a venciment així que no podrem disposar d’aquests fins passat els 3 mesos. La cancel·lació anticipada del dipòsit comportarà una penalització que no sobrepassarà els interessos. A més, existeix la exigència de ser client nou. Com a peculiaritat, aquest dipòsit haurà de ser contractat a través del Servei a Distància de Unicaja, UniVía, essent més còmode per aquella gent que no vulgui desplaçar-se.

Finalment, degut a la altra rendibilitat esperada, la possibilitat de disposar dels interessos mensualment i les facilitats per cancel·lar el dipòsit escolliríem el dipòsit a 3 mesos del Banco Espírito Santo.

- Per què les entitats

Documentos relacionados

 • banca
  1111 palabras | 5 páginas
 • Bancaria
  793 palabras | 4 páginas
 • Banca
  2356 palabras | 10 páginas
 • Banco
  26966 palabras | 108 páginas
 • Banco De Nivel O Banco De Muestra (Bm)
  2013 palabras | 9 páginas
 • Banco De Nivel O Banco De Muestra (Bm)
  2007 palabras | 9 páginas
 • La Banca Comunitaria O Banca Comunal
  1921 palabras | 8 páginas
 • Banco De Materiales
  4469 palabras | 18 páginas
 • Actividad bancaria
  1475 palabras | 6 páginas
 • bancos de panamá
  1652 palabras | 7 páginas