Bartomeu Rosselló-Pòrcel

2957 palabras 12 páginas
La ruptura estètica amb l’Escola mallorquina

L’any 1906 va aparèixer la revista Mitjorn a Mallorca, que es va considerar el primer senyal d’identitat d’unes noves promocions d’escriptors que es designen amb el terme “Escola Mallorquina”. El concepte d’Escola Mallorquina es va aplicar a un grup de poetes mallorquins, de principis del segle XX, amb un model de llengua subtil i refinat caracteritzat pel classicisme i l’assumpció de la tradició popular, una arrel cristiana i una inclinació conservadora, assumeixen els ideals de la Renaixença a les Illes Balears. La tendència classificant d’aquest moviment influirà notòriament en el Noucentisme.
Els escriptors de l’Escola tenen una
…ver más…
És un dels últims poemes de Rosselló on reflecteix la tensió bèl·lica per mitjà de l’ús simbòlic de la naturalesa i del paisatge. Expressa la interrelació entre el paisatge i la peripècia personal, compara el seu estat d’ànim amb una naturalesa en declivi o degradació. Allò que s’eleva per sobre d’aquests versos és l’íntima comunió entre el paisatge descrit i el paisatge interior.


A Nou poemes dos trets hi són característics: l'atenció pels moments crepusculars paisatges, situacions humanes, i l'ús d'una imatgeria molt original i efectiva, que insinua alguna de les seves troballes posteriors, en una línia molt avantguardista. El paisatge és utilitzat hàbilment per tal d'introduir un contingut reflexiu: l'escena amorosa.
L’evolució de les formes poètiques

L'obra de Rosselló ajuden a configurar aquesta idea. Situada de ple en la decada dels trenta,
denota una actitud típica del període: l'assimilació de tota una serie de corrents poètics que sobre la base del simbolisme s'aniran integrant en una pràctica literaria que podem qualificar de
postsimbolista. Des de la poesia popular a l'avantguarda, passant pel barroc, la tradició poètica
ofereix a l'autor d'arrel simbolista tota una serie de models i recursos que aprofita per tal
de configurar la seva propia obra.

En la seva poesia trobem reminiscències de…

Documentos relacionados

 • Comentari A Mallorca Durant La Guerra Civil
  668 palabras | 3 páginas
 • LITERATURA
  810 palabras | 4 páginas
 • Comentario el captiu
  1330 palabras | 6 páginas
 • Enfermedades cardiacas
  994 palabras | 4 páginas
 • Sonet Marí
  878 palabras | 4 páginas
 • Sèrie De Comentaris De Text De Poemes
  4931 palabras | 20 páginas
 • Fundamentos filosoficos
  1104 palabras | 5 páginas
 • Tant m'abelis joys et amors et chans
  959 palabras | 4 páginas
 • Publicidad Ensayo
  606 palabras | 3 páginas
 • Prueba Proctor Estandar
  975 palabras | 4 páginas