Bartomeu Rosselló-Pòrcel

2967 palabras 12 páginas
La ruptura estètica amb l’Escola mallorquina

L’any 1906 va aparèixer la revista Mitjorn a Mallorca, que es va considerar el primer senyal d’identitat d’unes noves promocions d’escriptors que es designen amb el terme “Escola Mallorquina”. El concepte d’Escola Mallorquina es va aplicar a un grup de poetes mallorquins, de principis del segle XX, amb un model de llengua subtil i refinat caracteritzat pel classicisme i l’assumpció de la tradició popular, una arrel cristiana i una inclinació conservadora, assumeixen els ideals de la Renaixença a les Illes Balears. La tendència classificant d’aquest moviment influirà notòriament en el Noucentisme.
Els escriptors de l’Escola tenen una
…ver más…

És un dels últims poemes de Rosselló on reflecteix la tensió bèl·lica per mitjà de l’ús simbòlic de la naturalesa i del paisatge. Expressa la interrelació entre el paisatge i la peripècia personal, compara el seu estat d’ànim amb una naturalesa en declivi o degradació. Allò que s’eleva per sobre d’aquests versos és l’íntima comunió entre el paisatge descrit i el paisatge interior.

A Nou poemes dos trets hi són característics: l'atenció pels moments crepusculars paisatges, situacions humanes, i l'ús d'una imatgeria molt original i efectiva, que insinua alguna de les seves troballes posteriors, en una línia molt avantguardista. El paisatge és utilitzat hàbilment per tal d'introduir un contingut reflexiu: l'escena amorosa.

L’evolució de les formes poètiques

L'obra de Rosselló ajuden a configurar aquesta idea. Situada de ple en la decada dels trenta, denota una actitud típica del període: l'assimilació de tota una serie de corrents poètics que sobre la base del simbolisme s'aniran integrant en una pràctica literaria que podem qualificar de postsimbolista. Des de la poesia popular a l'avantguarda, passant pel barroc, la tradició poètica ofereix a l'autor d'arrel simbolista tota una serie de models i recursos que aprofita per tal de configurar la seva propia obra.

En la seva poesia trobem reminiscències de

Documentos relacionados

 • Sonet Marí
  870 palabras | 4 páginas
 • Comentari A Mallorca Durant La Guerra Civil
  660 palabras | 3 páginas
 • Sèrie De Comentaris De Text De Poemes
  4919 palabras | 20 páginas
 • Practica 5 error experimental
  2893 palabras | 12 páginas