Breve ensayo del libro "cuando el amor es odio"

2611 palabras 11 páginas
|TÍTOL |
|GRUP CLASSE |DURADA |PERIODE |CURS ESCOLAR |MESTRA |
|Classe de les Llimones, 25 infants. |Tres dies |Tercer trimestre |P-4 |Miriam Valle |
|ÀREES
…ver más…

|paper fonamental en la construcció de la nostra personalitat i de les relacions que |
|Expressió, a partir de l’activitat espontània, de la vida afectiva i relacional mitjançant el llenguatge corporal. |establim amb els altres. Vivim les nostres emocions en qualsevol lloc i temps, i |
|Comunicació i llenguatge |especialment en el nostre entorn més proper: la família, els amics, els companys, |
|Observar, escoltar i experimentar |l’escola, la feina, … És l’escola, per tant, un àmbit més de coneixement, |
|Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la |d’experiències i vivències en el qual es desenvolupen les emocions. I considerant, que|
|vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura. |l’educació ha de tenir en compte el desenvolupament integral de la persona que inclou |
|Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions. |el desenvolupament cognitiu, físic, social i afectiu dels nostres alumnes, l’educació |
|Escolta

Documentos relacionados

 • El aborto atraves de la teoria critica
  725 palabras | 3 páginas
 • Pedro paramo
  3058 palabras | 13 páginas
 • Analisis literario del libro gracias por el fuego
  1035 palabras | 5 páginas
 • Historia de word excel power point
  4483 palabras | 18 páginas
 • Reseña diosas, brujas y vampiresas
  1393 palabras | 6 páginas
 • RESUMEN ANTOLOGIA DE CUENTOS COLOMBIANOS
  4634 palabras | 19 páginas
 • Libro la tregua
  1431 palabras | 6 páginas
 • Literatura salvadoreña contemporanea
  13636 palabras | 55 páginas
 • Los Pardaillan
  907 palabras | 4 páginas
 • Ciclo de vida de un producto, ejemplo
  1506 palabras | 6 páginas