Camps de maduixes.

2709 palabras 11 páginas
Índex

1.Capitols 1-10 pàg:3
-Resum pàg:3
-Opinió personal pàg:3
-Vocabulari pàg:3

2.Capitols 11-20 pàg:4
-Resum pàg:4
-Opinió personal pàg:4
-Vocabulari pàg:4

3.Capitols 21-30 pàg:5
-Resum pàg:5
-Opinió personal pàg:5
-Vocabulari pàg:5

4.Capitols 31-40 pàg:6
-Resum pàg:6
-Opinió personal pàg:6
-Vocabulari pàg:6

5.Capitols 41-50 pàg:7
-Resum pàg:7
-Opinió personal pàg:7
-Vocabulari pàg:7

6.Capitols 51-60 pàg:8
-Resum pàg:8
-Opinió personal pàg:8
-Vocabulari pàg:8

7.Capitols 61-70 pàg:9
-Resum pàg:9
-Opinió personal pàg:9
-Vocabulari pàg:9

8.Capitols 71-80 pàg:10 -Resum pàg:10
-Opinió personal pàg:10
-Vocabulari pàg:10

9.Capitols 81-90
…ver más…
Trob que en alunts moments t'agradaria no existir en el món per culpa dels periodistes.

-Vocabulari:
·Explícit:(pàg.29 del llibre)Expressat clarament, enunciat completament.
·Aguilenc:(pàg.30 del llibre)Relatiu o pertanyent a l'àguila.
·Concís:(pàg.36 del llibre)Qualitat de l'estil que consisteix a ometre tot alló que no és necessari per al sentit.
·Hipocondríac:(pàg.40 del llibre)Part lateral de la regió epigàstrica situada sota les les falses costelles.
·Alentiren:(pàg.42 del llibre)Fer més lent.

-Aquell polític era molt explícit. -Té un nas aguilenc. -Un escriptor concís. -Tenc un hipocondríac al cos. -Alentiren el pas.

4

3.Capitols 21-30.

-Resum:Al final en el metge diu que no és extasi sino eva, però lo preocupant no es això sino que el periodista Marià Zapata no pensa enarsen sense una bona noticia. Primer entra a la clínica i xerra amb els pares de la Llucian però no aconseguix res, però esprés troba la Norma, i com que la no podia més li conta tot al periodista: que la Lluciana està en coma, que hi agut una beralla amb els seus amics...Finalment el periodista i els amics de la Lluciana s'en van a casa seva però en Marià pensa que encara li falta ferl-hi una fota a la Lluciana.

-Opinió personal: Trob que en aquets deu capitols tavissa de que mai li has de contar res a un desconegut per que aquest periodista no atura de molestar. M'ha fet pensar de que en el món hi ha molta gent que no te sentiments,

Documentos relacionados

  • Examens De Lectura De Català De L'Ins Manolo Hugué
    4961 palabras | 20 páginas
  • Soluconari catala 3 eso teide
    21380 palabras | 86 páginas