Cant de Gentil

1522 palabras 7 páginas
Cant de Gentil

Amor, amor, ¿on me pujares?
¿on sou, amics?, ¿on sou, mos pares?,
i jo mateix, digau-me, ¿on só?
Digues-m’ho tu, Griselda bella,
ma hermosa estrella
de Canigó.
I tu, ¿ets del cel guspira eterna
o sols fantàstica lluerna?;
¿dus a l’infern o al paradís?
Més és ací tan dolç lo viure,
veient somriure
ton ull blavís!
¿Què se me’n dóna de la terra
si et tinc ací, en est cim de la serra?
Mes com nos mira el sol naixent!
Porta’m vers on surt com poncella
que s’esbadella
pel firmament.
Dus-me vers on los ulls va a cloure
de sa carrossa l’or fent ploure,
rei que es retira a son palau,
i de son golf al golf d’estrelles
voguem entre elles
per lo cel blau.
Puja’m amunt, de branca en branca,
des d’on lo món com
…ver más…
Ara crea una metàfora relacionant Griselda, la seva enamorada, amb una estrella:
Digues-m’ho tu, Griselda bella,
ma hermosa estrella
de Canigó.
A més hi ha un epítet per tal de ressaltar la bellesa de l’estrella en:
ma hermosa estrella
Durant el segon vers hi apareixen dues interrogacions retòriques de termes oposats, sobretot en la segona pregunta on es genera una forta antítesis:
I tu, ¿ets del cel guspira eterna
o sols fantàstica lluerna?;
¿dus a l’infern o al paradís?
Més tard genera una personificació, ja que els ulls no poden somriure de manera que destaca la gran importància que tenen per a ell perquè és l’únic tret físic de Griselda que descriu:
Més és ací tan dolç lo viure,
veient somriure
ton ull blavís!
Torna haver-hi una interrogació retòrica on planteja a la terra com la seva vida anterior però que diu que li dona igual perquè la té a ella en aquesta muntanya:
¿Què se me’n dóna de la terra
si et tinc ací, en est cim de la serra?
Després exclama que el Sol els està mirant i li demana que el porti on surt l’astre mitjançant una comparació amb una poncella que s’obra poc a poc al igual que el Sol es mou pel cel:
Mes com nos mira el sol naixent!
Porta’m vers on surt com poncella
que s’esbadella
pel firmament.

Al quart vers podem trobar una metàfora on expressa que els rajos del Sol plouen del cel com si fossin or:
Dus-me vers on los ulls va a cloure
de sa carrossa l’or fent…

Documentos relacionados

 • La Iglesia Entre Los Gentiles
  817 palabras | 4 páginas
 • Cantos
  623 palabras | 3 páginas
 • Canto A Bolivar
  824 palabras | 4 páginas
 • cantos para novena
  1737 palabras | 7 páginas
 • Canto 27 de la divina comedia
  4180 palabras | 17 páginas
 • Cantar de los nibelungos
  3038 palabras | 13 páginas
 • LIBRO DE CANTOS
  8014 palabras | 33 páginas
 • Historia del canto
  2185 palabras | 9 páginas
 • Canto a bolivar
  691 palabras | 3 páginas
 • Canto Epico
  688 palabras | 3 páginas