Canvis Econòmics I Socials Al Segle Xix

6639 palabras 27 páginas
CANVIS ECONÒMICS I SOCIALS AL SEGLE XIX
1)
Des de el darrer traç a la industria espanyola destaquen Catalunya on la industria tèxtil estava assentada i desenvolupada i el País Basc on la industria siderúrgica tenia molta importància. A la resta del país , destaca la indústria agroalimentària gracies al predomini de l'agricultura amb un volum que representava més de la meitat del total industrial d'Espanya , per regions aquest tipus de industria predomina a Andalusia ,Astúries ,Canàries i Extremadura . Les indústries metal·lúrgiques i industries químiques representen un 3% de la industria.

2) ¿Per què parlem de desamortització del subsòl espanyol?
- Perquè desprès de la Llei de mines del 1868 va suposar la fi d’una rígida
…ver más…

L’existència d’un deute públic va absorbir molt capital disponible que es ves pogut invertir en la industria.
5-Què critica el DOC.6? Amb quins arguments? Raona si el proteccionisme va afavorir o va perjudicar la industrialització espanyola.
Critica el poc rendiment i les dificultats agràries.
Els arguments que utilitza són: els qui llauren per mitjà de criats no solen obtenir grans guanys, són pocs els estalvis que poden destinar a les millores agrícoles. Colons ja fan prou d’anar passant una vida de penuries i frugal, i nomes cal una mala anyada per colocarlos en grans dificultats, sense poder pagar larrendament.
Els propietaris que tenen cura de la seva propietat, malgrat que no tenen les freqüents dificultats dels colons(...)si aconsegueixen algun excedent, el destinen a augmentar el capital en terres, ambicio suprema dels pagesos.
La política proteccionista va perjudicar la industrialització espanyola perquè va obstaculitzar la vinculació amb el mercat internacional, proveïdor de noves tecnologies i va frenar l’especialització de la producció.
4) De la 1 a la 5 de la Pàg. 171.
1-Sintetiza.
a) Com es va realitzar a Espanya el procés de reforma agrària liberal? Quines conseqüències va tenir per al desenvolupament de l’agricultura?
A Espanya el procés de reforma agrària liberal es va produir al llarg de la primera meitat del segle XIX a través de l'abolició dels senyorius i dels drets jurisdiccionals, i també per mitjà de la desamortització de la

Documentos relacionados

 • Geografia e historia: ¿reactivacion de antiguas relaciones interdisciplinarias?
  732 palabras | 3 páginas
 • Revolució Industrial a Mallorca
  1055 palabras | 5 páginas
 • Avaluació Història Social
  7543 palabras | 31 páginas
 • 4t4t4t
  1596 palabras | 7 páginas
 • La importancia de la alimentación en méxico
  790 palabras | 4 páginas
 • Resumen lluvia de hamburguesas
  782 palabras | 4 páginas
 • Clasificacion de cargos
  1906 palabras | 8 páginas
 • Ingenieria genetica
  5775 palabras | 24 páginas
 • Economia I Societat (1898-1931)
  3340 palabras | 14 páginas
 • Catalanisme
  4145 palabras | 17 páginas