Ciencias

785 palabras 4 páginas
Ciències per al món contemporani
Tema 2. El nostre planeta: la Terra

1- Quina temperatura tindria la Terra sense l’efecte hivernacle? Tindria una temperatura de -18 ºC
3- Sense energia solar, hi hauria vent? I cicle de l’aigua? Explica la teva resposta. No, perquè l’aire absorbeix calor de la superfície. Cicle de l’aigua no, ja que el sol fa que l’aigua és calent-hi i s’evapori i formi els núvols, si no hi ha sol no hi núvols.
4- Quins són els gasos que intervenen en l’efecte hivernacle i quina radiació absorbeixen?
Els gasos hivernacle, i absorbeixen part de la radiació infraroja.
5- Analitza les edats de les roques oceàniques i contesta: Quants milions d’anys fa que va començar la separació entre Àfrica i Amèrica del Sud?
…ver más…
8- Quan va aparèixer el darrer pangea conegut?
A l’any -250 Ma.
9- Assenyala si són certes o falses les afirmacions següents:
a) El vapor d’aigua, el diòxid de carboni i el metà són gasos d’hivernacle. Cert.
b) El diòxid de carboni és un gas contaminant i no convé respirar-lo. Fals.
c) Sense els gasos hivernacle, la temperatura del planeta seia de -18º C. Cert.
10- El relleu s’erosiona contínuament. Per què després de milers de milions d’anys, la Terra no és una immensa plana? Tria la resposta.
a) Perquè les roques són molt dures.
b) Perquè l’erosió a les altes muntanyes és molt petita
c) Perquè el relleu es reactiva de manera contínua.
11- On no hi ha aigua, hi pot haver erosió? Quin altre agent o agents la causen? Recorda que l’erosió és la suma de dos processos: meteorització (alteració de les roques) i transport del material meteoritzat.
Sí. El vent, el gel, els animals o el humans.
14- Com s’ha conegut l’estructura del’interior de la Terra si no podem penetrar en el seu interior?
a) A través de sondatges profunds
b) Per la velocitat de transmissió de les ones sísmiques.
c) Per la densitat de les roques.
15- Com sabem que el nucli extern de la Terra està fos?
a) Perquè, si no ho estigués, no hi hauria volcans.
b) Perquè ho explica Jules Verne
c) Perquè les ones S dels terratrèmols no el travessen i sabem que les ones S no es propaguen a través dels fluids.
16- Wegener va aportar com a prova de la mobilitat dels continents el fet que es troben

Documentos relacionados

 • Ciencias duras o ciencias blandas
  1146 palabras | 5 páginas
 • Ciencia forense
  3931 palabras | 16 páginas
 • ciencias
  2086 palabras | 9 páginas
 • Ciencia
  776 palabras | 4 páginas
 • CIENCIA
  5277 palabras | 22 páginas
 • Ciencia
  691 palabras | 3 páginas
 • ciencia
  1756 palabras | 7 páginas
 • ciencias
  1200 palabras | 5 páginas
 • ciencias
  2494 palabras | 10 páginas
 • Ciencias facticas
  901 palabras | 4 páginas