Comentar de text Ausias March QUI NO ES TRIST DE MON DICTAT NO CUR

1042 palabras 5 páginas
AUSIÀS MARCH
QUI NO ES TRIST DE MON DICTAT NO CUR

Ausiàs March (Regne de València, 1400 - València, 3 de març del 1459) va ser un poeta i cavaller valencià medieval. Originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del Segle d'Or valencià. Es va casar dues vegades i va morir sense descendència. Les influencies del trobador van ser l’herència trobadoresca, la tradició escolàstica medieval, la influencia italiana i humanista (dolce stilo nuovo) i la literatura clàssica. I sobretot la seva experiència sentimental.
El títol de l’obra es Qui no es trist de mon dictat no cur. El tema que abarca són els sentiments del jo poètic envers l’amor. Ens mostra sentiments de tristesa,
…ver más…

Prest ve lo temps que fa/re vi/da her[mi]ta
Per mills po/der d'a/mor les fes/tes [col]re.
D'est viu/re s/trany al/gu nos vul/la [dol]re
Car per sa cort A/mor me vol em [ci]ta.
E yo quil am per si tan so/la[ment]
No de/ne/gant lo do, quem pot do[nar]
A sa tris/tor me plau_a/ban/do[nar]
E per tos temps viu/r'en/tris/ta/da[ment].

Trau/re no puch de mon en/ten/di[ment]
Que si/a cert e molt pus bell par[tir],
Sa tris/tor gran que tot al/tre de[lit]
Puix hi re/can de/li/tos lan/gui[ment].
Al/gu/na part de mon gran de/lit [es]
A/quel/la que tot ho/me trist a[por]ta
Que pla/nyent si lo plany/er lo con[for]ta
Mes que si d'ell tot lo mon se dol[gues]. Es/ser me cuyt per mol/tes gents re[pres]
Puix que tant lou viu/r'en la vi/da [tris]ta,
Mas yo qui he sa glo/r'al ull [vis]ta
De/sig sos mals puix de/lit l'es [per]mes.
Nos pot sa/ber menys de la_es/pe[rient]ça
Lo gran de/lit qu'es en lo sols vo[ler]
D'a/quell qui_es a/ma/dor ver/da[der]
E a/ma si ve/hent s'en tal vo[len]ça.

Tornada
Lir en/tre carts

Documentos relacionados