Comentari Ausiàs March

1148 palabras 5 páginas
Comentari de Text
Quins tan segurs consells vas encercant – Ausiàs March

Aquest poema es va escriure al segle XV, època de l’Humanisme o antropocentrisme (l’home és el centre) on s’intenta aconseguir la revifalla de la cultura clàssica i l’imposició del llatí. Sorgeix un gust per la literatura i apareixen molts escriptors amb la convicció que cal buscar el fonament de tota la cultura en les arts del llenguatge, factor essencial dels estudis de les humanitats: la llengua i la literatures clàssiques, mostres de claredat i bellesa, han de ser la porta d’entrada a qualsevol doctrina o projecte.
Dintre aquest moviment trobem Ausiàs March (València 1400-1459), el gran poeta de la primera meitat del segle XV, és el poeta més importants de la
…ver más…

Hi ha una al·legoria, en què la vida i la mort competeixen per mirar de seduir l'enamorat

• A la segona part del poema (estrofes IV i V) es veu l'excepcionalitat en el dolor causat per amor que s'atribueix Ausiàs afirmant amb rotunditat que no coneix home o dona comparables a ell. S’introdueix un nou element (v.37): la tristesa, la "gran tristor" que li asseca la sang o el principi vital. Aquesta segona part del poema ens acosta a l'experiència amorosa i la voluntat de mort de l’autor.

• Finalment a la tornada trobem el senyal (v.41): “Lir entre carts” que ens destaca la delicada presència de la flor enmig d'un escenari hostil que suggereix, metafòricament, l'existència ideal d'un amor pur i espiritualitzat destacant-ne la fragilitat.

Trobem una veu poètica plena d’energia i persistència en els seus desigs, un personatge que viu angoixat entre l’amor físic i l’espiritual. Es pot llegir com una espècie d'autobiografia sentimental de la consciència d'un home lliurat a l'amor de les dones. La personificació del cor de l'enamorat, d'una banda, i la de la mort, de l'altra, tenen un paper fonamental al principi del poema. En realitat, el cor apareix aquí sota la figura del mateix jo poètic que li parla. Les preguntes que obren el poema intenten

Documentos relacionados

 • Comentari De Text: Així Com Cell Qui Es Veu Prop De La Mort, D’ausiàs March
  706 palabras | 3 páginas
 • Trabajos
  1218 palabras | 5 páginas
 • Reseum del proleg de tirant lo blanc
  2744 palabras | 11 páginas
 • Activitats Tirant lo Blanc
  1885 palabras | 8 páginas
 • Analisis de la ley de imprenta mexicana
  1949 palabras | 8 páginas
 • Tirant lo Blanc Episodis Amorosos
  4647 palabras | 19 páginas
 • tirant lo blanc preguntas
  3432 palabras | 14 páginas
 • Practica 5 error experimental
  2893 palabras | 12 páginas
 • Friedrich nietzsche
  8274 palabras | 34 páginas
 • Evaluaciones de fundamentos de economia
  21428 palabras | 86 páginas