Comentari De Plató

1398 palabras 6 páginas
Ian Martorell

Comentari de text: Plató
—[…] Un home serà just si observa el principi que hem exposat tantes vegades. —Així és. —I què? —li vaig dir—. Hi ha alguna cosa que enfosqueixi la nostra visió de la justícia i que faci que sembli diferent de la que se’ns ha revelat a la ciutat? —No ho crec —va dir. —Hi ha una manera —vaig observar— d’assegurar-nos-en completament, si és que encara hi ha algun dubte en la nostra ànima: n’hi haurà prou amb comparar-la amb certes nocions corrents. Per exemple, suposem que a la ciutat o a l’home que per naturalesa i criança s’hi assembla, se li confiés una certa quantitat de diners. Ens semblaria que aquest home se n’apropiaria? […] —No. —I, per tant, no estarà el nostre home ben lluny de cometre
…ver más…
És per això que Plató acaba aquest fragment indicant que això és la justícia, però fent referència al propi comportament de l’individu, a l’harmonia entre les parts de la seva naturalesa.

4. Compareu la concepció de Plató sobre què és el que fa que una persona sigui justa amb la concepció sobre aquesta mateixa qüestió d’un altre autor/a de la història de la filosofia occidental.

Plató té una concepció de la justícia molt similar a la d’Aristòtil, ja que ambdues giren entorn la idea de què la justícia engloba totes les altres virtuts, i fa que funcionin en harmonia. Com hem vist en aquest fragment de La República, IV, Plató estableix que la justícia es dóna en un individu quan totes les parts de la seva ànima fan allò que els correspon, seguint el principi de la divisió del treball. Aristòtil dedueix la de nició de la justícia a partir d’allò que és considerat injust en una societat, i arriba així a una conclusió molt similar. En primer lloc, raona que els actes injustos són aquells que van en contra de la llei, cosa que té molt de sentit, ja que la llei té per objectiu afavorir el benestar general de tots els ciutadans. La llei és justa, perquè ordena actes de valor (no abandonar les les, no fugir), ordena actes de temprança (no cometre adulteri)... la llei s'estén per mitjà de la raó a totes les

Documentos relacionados

 • Comentari de text
  776 palabras | 4 páginas
 • Dispositivos de fraccionamiento de platos
  2279 palabras | 10 páginas
 • Comentari de Text - Plató
  1305 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text. l'elionor
  1502 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text de plató
  2133 palabras | 9 páginas
 • El comentari de text
  3736 palabras | 15 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • platos típicos de cada departamento de colombia
  904 palabras | 4 páginas
 • comentari de text
  1193 palabras | 5 páginas
 • Comentari d'història de l'art(partenó)
  1080 palabras | 5 páginas