Comentari De Text: Oda A La Pàtria

891 palabras 4 páginas
COMENTARI DE TEXT La Renaixença és un moviment cultural català del segle XIX. El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà. Aquest període literari va des del final de la Decadència fins al Modernisme, emmarcat per un moviment cultural i de conscienciació nacionalista més ampli ( abasta totes les manifestacions culturals), sorgit dins la burgesia arran de les transformacions provocades per la Revolució industrial. Amb l’Oda a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau s’inicia la Renaixença. L’autor és considerat el màxim representant del Romanticisme, la primera de les quatre etapes d’aquest moviment. Mètricament …ver más…

Aquí ja es podria apreciar clarament el tema principal de l’oda, és a dir, l’estima vers la pàtria. Cal destacar l’existència d’algunes interjeccions, epanadiplosis, paradoxes i hipèrboles, que donen èmfasi i valor als sentiments, molt important durant el Romanticisme. “Adéu-siau turons, per sempre adéu-siau". De seguida apareix el “jo” poètic per valorar l’individualisme, una altra característica bàsica d’aquest corrent. Tot i així, en aquesta segona estrofa prenen importància les dues comparacions. La primera, entre la pàtria i la família. En la segona, en canvi, es veu representada la sensació de l’autor un cop a Madrid, equivalent a un arbre desarrelat. "així, com arbre migrat a terres apartades, son gust perdent los fruits e son perfum les flors”. Mitjançant una llarga interrogació retòrica acompanyada d’un epítet i un parell de metàfores, comença la tercera octava. D’aquesta manera resalta més l’enyorança cap a la seva terra. “Que val que m´haja tret una enganyosa sort
 (epítet) a veure de més prop les torres de Castella,
 (metàfora Madrid) si el cant dels trobadors no sent la mia orella,
 (metàfora català) ni desperta en mon pit un generós record?” A més, es podria veure una sinestèsia a “dolç país” i un paral·lelisme a l’ultim vers. Això mostra l’estima i la desesperació de l’autor. En la següent cobla, es repeteixen algunes figures. Només començar, es mostra

Documentos relacionados

 • Sèrie De Comentaris De Text De Poemes
  4919 palabras | 20 páginas
 • Practica 5 error experimental
  2893 palabras | 12 páginas
 • Literatura Castellana Sele (primera parte)
  9173 palabras | 37 páginas
 • La estrella del botafogo
  5511 palabras | 23 páginas
 • Obras literarias de la edad media
  38993 palabras | 156 páginas
 • Hermeneutica
  90753 palabras | 364 páginas
 • Preparaciones permanentes y temporales
  702 palabras | 3 páginas