Comentari De Text

924 palabras 4 páginas
EXERCICI 1

Tractat de Pau entre els Estats Units d’Amèrica i el Regne d’Espanya

Artículo 1. España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos; los Estados Unidos mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el hecho de ocuparla, les impone el Derecho Internacional, para la protección de vidas y haciendas.

Artículo 2. España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones.

Artículo 3. España cede a los Estados Unidos el archipiélago
…ver más…

c) Analitzeu els articles 1, 3 i 4 del Tractat i expliqueu a què fan referència.

En l'article 1, Espanya ha de renunciar completament a la possessió de Cuba ja que forma part d'Estats Units i l'ha d'evacuar immediatament. Estats Units es responsabilitza de les necessitats dels cubans i dels seus drets.

En l'article 3, Espanya ha de renunciar, també, a les illes Filipines. Estats Units es compromet a pagar 20.000.000 $ a Espanya. Aquesta pèrdua suposà un gran xoc pels espanyols, provocà una crisi moral ja que només érem l'ombra d'un antic i gran imperi.

En l'article 4, Estats Units afirma que deixa circular vaixells i mercaderies espanyoles sota les mateixes condicions que els dels EEUU en el termini de 10 anys per a poder anar traslladant coses a la península.

Pregunta 2

Expliqueu els conflictes de Cuba i les Filipines, la guerra amb els Estats Units, la pèrdua de les colònies i les conseqüències que va tenir des del punt de vista econòmic i polític.

Primer cal destacar el fet de la “Pau de Zanjón” l'any 1878 ja que suposava una nova oportunitat que donà Cuba a Espanya per a millorar la qualitat de vida dels cubans.

Aquests reclamaven els mateixos drets que els espanyols ja que pertanyien al seu territori, l'abolició de l'esclavitud, la llibertat de comerç, i la participació en el govern però no se'ls hi fou concedit. Només aconseguiren la prohibició de l'esclavitud però tardaren 10 anys a realitzar-ho.

Documentos relacionados

 • comentari de text
  1193 palabras | 5 páginas
 • Comentari de text
  776 palabras | 4 páginas
 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • El comentari de text
  3736 palabras | 15 páginas
 • Comentari de text de plató
  2133 palabras | 9 páginas
 • Comentari de Text - Plató
  1305 palabras | 6 páginas
 • Comentari de text. l'elionor
  1502 palabras | 6 páginas
 • Comentaro texto aristoteles
  1466 palabras | 6 páginas
 • Comentari De Text: Guillem De Berguedà
  989 palabras | 4 páginas
 • Sèrie De Comentaris De Text De Poemes
  4919 palabras | 20 páginas