Comentari Descartes

883 palabras 4 páginas
COMENTARI – René Descartes. Meditacions metafísiques, I i II
1. Expliqueu breument (entre seixanta i cent paraules) les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
En aquest text Descartes inicialment dubta sobre la bondat de Déu. Al llarg del text posa en qüestió la seva existència i el qualifica com un “geni maligne”. Considera que les coses que el porten a l’error són sinònim de malignitat, i com que Déu és el que ho controla i ho pot tot, ell n’és el culpable. Així doncs, considera a Déu com un ésser omnipotent que pretén enganyar-lo mitjançant les imatges. Descartes ho posa absolutament to en dubte, atès que creu que els sentits l’enganyen, i, conseqüentment, tot el que creia que era real ara resulta ser ficció, inclús
…ver más…

Considera que com que és ell qui dubta de tot, pensa, i per tant, existeix. Tot i això, segueix partint de la premissa que els sentits l’enganyen. Així doncs, tot el que percep és fals ja que podria ser que hi hagués algú altre que ho estigués manipulant. Tanmateix, també reconeix que és molt difícil recordar sempre que tot és una il·lusió, ja que, tal com quan somiem a vegades ens sembla que és real, a la vida real també ens ho podria semblar i per això podríem estar equivocats atès que els sentits ens confondrien.
Tot i trobar-se en un dubte constant, Descartes arriba a considerar que, només en Déu l’essència implica l’existència. En les coses, l’essència precedeix l’existència, però no la implica. A diferència de les altres coses i de les altres criatures, en el cas humà, Sartre afirma que l’existència precedeix l’essència i, per tant, només després d’existir hom podrà afirmar què i qui sóc.
Tanmateix, Déu és necessari, perquè al ser una substància perfecta, eterna, en sí, immortal, omnipotent, omnipresent i omniscient, no pot no ser, mentre que nosaltres som contingents perquè som però podríem no ser.

4. Compareu la concepció de Descartes sobre la possibilitat d’obtenir coneixement segur amb la concepció sobre aquesta mateixa qüestió d’un altre autor/a destacat de la història de la filosofia occidental.
Plató és la base de tota la filosofia, així doncs, Descartes és un filòsof basat en les idees platòniques. Segons Plató, es pot obtenir coneixement

Documentos relacionados

 • Comentari de text descartes
  1191 palabras | 5 páginas
 • comentari descartes pau 2012
  1970 palabras | 8 páginas
 • Llibre d'atena comentari de text descartes
  834 palabras | 4 páginas
 • filosifia descartes
  613 palabras | 3 páginas
 • Libro El Pequeño Libro De Filosofia
  1232 palabras | 5 páginas
 • Comentari Locke
  1076 palabras | 5 páginas
 • Importaciones y exportaciones en colombia
  1207 palabras | 5 páginas
 • Definicion De La Ley De Atraccion Y Repulsion
  7340 palabras | 30 páginas
 • linea de tiempo principales acontecimientos de la politica norteamericana en el siglo xxi
  1220 palabras | 5 páginas
 • Resumen odisea
  9488 palabras | 38 páginas