Comentari de text - No prenatz lo fals marit

862 palabras 4 páginas
Comentari de text: NO’L PRENATZ LO FALS MARIT

INTRODUCCIÓ
No’l prenatz lo fals marit, és un poema de Cerverí de Girona, Guillem de Cervera, que va ser l'últim gran poeta de la tradició trobadoresca catalana, que s'estilava en aquella època, per tant el situarem a l’Edat Mitjana.
Va servir com a trobador a la cort de Cardona i també va ser poeta oficial de les corts de Jaume I el Conqueridor Pere II el Gran. Data del segle XIII.
Aquesta obra s’inspira en la tradició popular dels viatges per tal d’alleugerir la monotonia i la duresa del camí. De fet, el mateix títol “viadeyra” ja significa “cançó de camí”.
Viadera com a gènere literari. La viadera és en una composició poètica que es cantava en els viatges llargs que feien els
…ver más…

El trobador era ajudat pel seu amic i, la seva funció era avisar, per tal que no es descobrís aquest amor. El trobador en senyal de sàtira anomenava al marit de la dama gilós, que tenia un seguit de vassalls pendents de vigilar a la dama a la nit. Dins del poema a la dama l'anomena Jana abrinada i la sàtira que realitza en vers al marit s'observa durant tot el poema. Un element que podem observar és l'intent de persuació del trobador cap a la dama en els versos setze i dinou.
És una cançó que cantava la gent fent camí per tal d’alleugerir les fatigues del viatge. Són composicions similars a les cantigues galaicoportugueses. És tracta d’una poesia de procedència popular i es pot veure fàcilment per la mètrica i pel contingut.
L'autor al llarg d'aquest poema utilitza diverses figures retòriques, com l'anàfora, i les alterna en les diverses estrofes. En les tres primeres estrofes, l'autor fa servir una anàfora, a traves de la qual dóna una introducció de la situació de la protagonista. Es repeteixen més anàfores, que parlen despectivament sobre el marit. L'autor també fa us d'una altra figura retòrica, que en aquest cas seria el asíndeton que l'utilitza al llarg del poema. L’objectiu del text era que la dona no contragués matrimoni amb l’home, per tal de que escollis al trobador.

NO’L PRENATZ LO FALS MARIT
Ayço es viadeyra
No·l prenatz lo fals marit,
Jana delgada!
I
No·l prenatz lo fals jurat, que pec es mal enseynat,
Yana delgada.
II
No'l

Documentos relacionados

  • comentari de text nol prenatz lo fals marit
    916 palabras | 4 páginas