Comentari de text descartes

1191 palabras 5 páginas
2n B de Batxillerat
Filosofia

Comentari de text. René Descartes

Text 1: Meditacions metafísiques II

1. Expliqueu breument —entre cinquanta i vuitanta paraules— les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.

Aquest text tracta pertany les meditacions metafísiques II de René Descartes. Descartes ens parla del “jo”. Ens diu que el “jo” no es coneix a traves de la imaginació, és a dir, dels sentits i això ho justifica dient que la informació que ens aporta la imaginació és tan poc fiable com la que ens aporta’n els somnis. Descartes diu que la naturalesa del “jo” la coneixem a traves de raó i que, per tant, per poder conèixer-la hem d’allunyar-nos de la informació que ens proporcionen els sentits.

2. Expliqueu
…ver más…

4. Compareu la concepció de Descartes del coneixement amb una altra concepció del coneixement que es pugui trobar en la història del pensament occidental.

Compararé René Descartes amb David Hume. La gran diferència entre Descartes i Hume és Descartes és racionalista i Hume empirista. Hume diu que tot el coneixement és part de l’experiència, és el que rebem pels cinc sentits, a la qual cosa diu impressions. Les idees són copies de les impressions i per Hume són menys forts. Hume va negar la identitat personal, és a dir, el jo, ja que la ment no és més que una successió de les impressions i no hi ha impressió de jo, no hi ha experiència de ell, per lo tant no existeix. Per Descartes tot coneixement és conceptual i depèn de les idees, idees que estan amb nosaltres des de el principi. Per Descartes la experiència es una espècie de coneixement intel·lectual son menys clares i depenen de les impressions. Hume esta d’acord amb Descartes en que les matemàtiques surten de la nostra raó però pensa que aquestes son una ciència formal on els conceptes es relacionen entre si. Una diferència important sobre la manera de pensar de aquest dos autors (Racionalisme i Empirisme) és que per a Hume la experiència ens dona un saber de aquí i ara, no universal i fonamentat en una experiència particular. Hume diu percepcions a tots els continguts de la nostra

Documentos relacionados

 • Llibre d'atena comentari de text descartes
  834 palabras | 4 páginas
 • Comentari Descartes
  883 palabras | 4 páginas
 • filosifia descartes
  613 palabras | 3 páginas
 • Comentari Locke
  1076 palabras | 5 páginas
 • Libro El Pequeño Libro De Filosofia
  1232 palabras | 5 páginas
 • Definicion De La Ley De Atraccion Y Repulsion
  7340 palabras | 30 páginas
 • Ejemplo juicio sucesorio testamentario
  752 palabras | 4 páginas
 • Desercion escolar
  2878 palabras | 12 páginas
 • es esto
  3784 palabras | 16 páginas
 • ocaso de la ciencia griega
  4517 palabras | 19 páginas