Comentari de text - vora el barranc dels algadins

663 palabras 3 páginas
COMENTARI DEL TEXT

Vora el barranc dels Algadins hi ha uns tarongers de tan dolç flaire que per a omplir d'aroma l'aire, no té lo món millors jardins.
Allí hi ha un mas, i el mas té dins volguts records de ma infantesa; per ells jo tinc l'ànima presa vora el barranc dels Algadins.

Vora el barranc cels Algadins, s'alcen al cel quatre palmeres; lo vent, batent ales lleugeres, mou son plomall i els seus troncs fins.
En ells, millars de teuladins fan un soroll que el cor enxisa.
¡Qui ouir pogués sa xillerissa vora el barranc dels Algadins!

Vora el barranc dels Algadins l'aigua corrent los camps anega; en sos espills lo sol llampega, i trau l'arròs verdosos brins.
Sona el tic-tac en los molins; i al caure el sol,
…ver más…

L’autor exposa l’amor cap a la seva terra amb un poema entenedor i senzill que captiva precisament per això. L’autor està parlant del lloc on vivia de petit i d’on té tants records, i que ara, enyorant-lo, n'exalta la bellesa de la natura.

3. EXPLICAR L'ESTRUCTURA

Estructura: Hi ha 4 estrofes. A la primera l’autor descriu l’aroma que desprenen els tarongers. A la segona descriu les palmeres que es troben vora el barranc. A la tercera ens descriu al situació on està el barranc (terres fèrtils, amb aigua). A la quarta estrofa es posa una mica nostàlgic, perquè diu que en el futur totes les coses que ha descrit seguiran passant vora el barranc dels Algadins però que ell ja no ho podrà veure.

4. ANALITZAR L'ESTIL

Esquema: La composició poètica està estructurada en quatre cobles de vuit versos octosíl•labs amb esquema de rima 8A/8B/8B/8A/8A/8C/8C/8A.
Recursos: No hi ha molts recursos estilístics, però potser el que més es veu o el que més ressalta és la metàfora i la repetició de vora el barranc dels Algadins a principi i final de cada estrofa (anàfora). “Tic-Tac” és una onomatopeia que utilitza l’autor a la tercera estrofa.

5. EXTREURE CONCLUSIONS

El poema és tendre i entranyable, aconsegueix descriure exepcionalment el paisatge no només desde el punt visual, sinó desde tots els sentits. No només el descriu tal com es i com es pot percebre sinó que també fa una

Documentos relacionados