Comentari "els amants", vicent andrés estellés

748 palabras 4 páginas
Comentari del poema: "ELS AMANTS"

Vicent Andrés Estellés.

"El Amants" es un poema que pertany a l'obra de Vicent Andrés Estellés anomenada: "EL LLIBRE DE LAS MARAVELLES".
Aquest llibre està dividit en tres parts:

- "Teoria i pràctica de la Flor natrural". A on reflexiona sobre l'ofici i la missió del poeta, en definitiva de l'home.

- Apartats numerats de l'I al VII. Consta de quaranta-set poemes.

- "Propietats de la pena". És la part a la que pertany el poema.

El títol és temàtic perquè ens anuncia el que ve després detallat al poema, per tant és un element catafòric.

L'autor del poema és Vicent Andrés Estellés, poeta valencià de l'època de la postguerra, nascut a Burjassot i va morir al mil nou-cents noranta-tres.
…ver más…
Aquesta citació ens introdueix el tema tractat pel poema que té relació amb el desig de la carn entre els amants. Registre textual emprat al poema és una barreja de registres cultes ple de recursos retòrics amb uns altres més vulgars, més de la parla del poble pla "mentre vas estenent la roba".

Si ens fixem en el tema principal del poema podem dir que és: La descripció d'un amor excepcional entre dos amants a València.

El poema té dues parts, la delimitació entre les parts està ben identificada amb un paral·lelisme sintàctic que hi ha (VV.1,23).

- La primera part va del V.1 al V.22, fa una descripció amb molts detalls( com si l'autor fóra un reporter dels informatius de televisió) de la relació amorosa entre dos amants valencians de València, que alliberen els seus sentiments de amor i passió, i perden les bones formes. A tall de cloenda d'aquesta part esmentada, cal afegir que conclou amb un to irònic, perquè deprés de exposar un amor tan excepcional, que inclús l'autor el compara metafòricament amb un "vell huracà", així i tot, acaba dient que "això no deu ser" referint-se al comportament desenfrenat que adopten el amants.

- La segona part (VV. 23,24), conclou el poema donant el missatge de que les característiques d'aquests amants els converteixen en casos excepcionals dels que per

Documentos relacionados

 • El Caso De Andres
  2152 palabras | 9 páginas
 • Andres y el dragon matematico
  1283 palabras | 6 páginas
 • Andres y el dragon matematico
  1299 palabras | 6 páginas
 • Biografia Andres Acosta, El Complejo De Faeton
  727 palabras | 3 páginas
 • El comentari de text
  3736 palabras | 15 páginas
 • ANDRES Y EL DRAGON MATEMATICO
  1501 palabras | 7 páginas
 • Comentari sobre el manifest groc
  841 palabras | 4 páginas
 • Comentari El presoner
  631 palabras | 3 páginas
 • El delator Manuel Vicent
  1147 palabras | 5 páginas
 • Manuel Vicent: El árbitro
  701 palabras | 3 páginas