Comentari simplici filosofia

761 palabras 3 páginas
COMENTARI DE TEXT.

1. Explica breument – entre 40 i 80 paraules – les idees principals del text i com estan relacionades.

Simplici creu que la Ment és infinita i autònoma, que ella sola és per si mateixa. Si estigués barrejada amb les coses no podria governar ella sola. Creu que és la que té el màxim govern, que governa totes les coses que tenen vida... La Ment va posar ordre a tot allò que havia de ser, les que eren i ara no són, tot, absolutament tot. De totes les porcions cap està ni separada ni dividida de l'altre però la Ment si.

2. Explica breument – entre 7 i 15 paraules – el significat que tenen en el text les paraules o expressions següents:

a. Ment: és el principi ordenador de tot, la
…ver más…

La unió d’elles serà la causa de la formació de totes les coses tal i com nosaltres les coneixem.

Anaxàgores a aquesta inteligència o Ment, ho peceb com alguna cosa infinita i autònoma, separat de les partícules i les demés coses que existeixen, anomenant-la la més fina i pura de totes les coses, que poseeix tot el saber i el gran poder.

4. Compara la concepció de l’arjé d’Anaxàgores amb la d’un altre filòsof presocràtic.

- Anaxàgores admeteix el canvi en la interacció d’elements. Però no es limita a agafar cuatre elements bàsics, sinó que segueix lo plantejat anteriorment, arriba a la conclusió de que tot havia d’existir des de sempre. Així conclou que tot està fet de tot, però en diferent grau. L’or és or perquè, encara que estigui fet de tot, en el hi predomina l’or. Per ell tot participa de tot i tot a la seva vegada forma un conjunt. Agafa un concepte de que les porcions de lo infinit estan compostes de totes les coses. Seríen la unitat, la materia única, però a la vegada seríen plurals. Qui posa els mecanismes en funció perquè s’ajuntin és la Ment.

- Anaxímenes dona un pas enrere i tracta l’aire com si fos l’arjé. Sens dubte s’ha de reconeixes que va intentar portar la cosa és enllà, intentant donar una explicació racional i bastant curiosa, al canvi. Com més condensat l’aire, esdevé al final pedra; i al contrari.

5. Creus

Documentos relacionados

  • Resumen libro gestión de procesos
    14101 palabras | 57 páginas