Comentario de texto stuart mill

626 palabras 3 páginas
COMENTARI DE TEXT

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
En aquest text, Mill defensa que tots el que reben la protecció de la societat li deuen una cosa, que és mantenir un tipus de conducta que consisteix en no perjudicar els interessos de la resta de la societat. Però quan la conducta d’una persona no afecta als interessos de cap altra persona, l’individu hauria de tenir llibertat per a realitzar aquesta acció sense cap conseqüència. També rebutja la teoria política del contracte social.

2. Expliqueu breument el significat, en el text, dels mots següents:
a) Contracte: Teoria política exposada Hobbes i Locke per justificar la necessitat de l'Estat, en les seves diferents formes. Mill
…ver más…
És a dir, que si la conducta d’una persona no afecta als interessos dels altres, aquesta persona ha de tenir llibertat per a realitzar aquesta acció.

4. Compareu la concepció de Mill de la relació entre l’individu i la societat amb una altra concepció d’aquesta relació que es pugui trobar en la història del pensament.
Mill creu en un individualisme moderat (liberalisme polític) perquè defensa un estat mínim, per tal de no interferir en les llibertats individuals. Però no cau en l'insolidaritat perquè defensa un utilitarisme moral no egoïsta, de benefici a la majoria per damunt del benefici individual. Si establim una comparació del liberalisme de S. Mill amb el totalitarisme portat a termes en règims comunistes veiem que en tots dos sistemes es busca una mena d'alliberament de l'individu. En el cas de Mill es fa limitant l'intervenció de l'Estat, i en l'altre s'alliberen més aviat les classes socials oprimides, a base de fer-se amb el control dels organismes de l'Estat. La diferència la trobem en la retallada de llibertats individuals que imposen els totalitarismes.

5. Suposem una acció que només pot afectar dues persones que són adultes i que lliurement hi estan d’acord. Creieu que Mill té raó quan defensa que, en aquest cas, la societat no hi ha d’intervenir? Raoneu la resposta.
Sí que hi estic d’acord, ja que si és una acció que no afecta a la resta de la comunitat, ni als seus interessos, i que només…

Documentos relacionados

 • marx vs stuart mill
  1019 palabras | 5 páginas
 • John Stuart Mill y Harriet Taylor
  624 palabras | 3 páginas
 • Comentari mill
  1248 palabras | 5 páginas
 • John stuart mill: sobre la libertad. capitulo 1
  686 palabras | 3 páginas
 • Resumen De Capítulos (“Sobre La Libertad”, John Stuart Mill)
  643 palabras | 3 páginas
 • comentarios de texto
  987 palabras | 4 páginas
 • Resumen sobre la libertad john stuart mill
  4424 palabras | 18 páginas
 • Comentario De Texto
  974 palabras | 4 páginas
 • COMENTARIOS DE TEXTO
  1010 palabras | 5 páginas
 • Comentario De Texto
  896 palabras | 4 páginas