Comentario de texto stuart mill

611 palabras 3 páginas
COMENTARI DE TEXT

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
En aquest text, Mill defensa que tots el que reben la protecció de la societat li deuen una cosa, que és mantenir un tipus de conducta que consisteix en no perjudicar els interessos de la resta de la societat. Però quan la conducta d’una persona no afecta als interessos de cap altra persona, l’individu hauria de tenir llibertat per a realitzar aquesta acció sense cap conseqüència. També rebutja la teoria política del contracte social.

2. Expliqueu breument el significat, en el text, dels mots següents:
a) Contracte: Teoria política exposada Hobbes i Locke per justificar la necessitat de l'Estat, en les seves diferents formes. Mill
…ver más…

És a dir, que si la conducta d’una persona no afecta als interessos dels altres, aquesta persona ha de tenir llibertat per a realitzar aquesta acció.

4. Compareu la concepció de Mill de la relació entre l’individu i la societat amb una altra concepció d’aquesta relació que es pugui trobar en la història del pensament.
Mill creu en un individualisme moderat (liberalisme polític) perquè defensa un estat mínim, per tal de no interferir en les llibertats individuals. Però no cau en l'insolidaritat perquè defensa un utilitarisme moral no egoïsta, de benefici a la majoria per damunt del benefici individual. Si establim una comparació del liberalisme de S. Mill amb el totalitarisme portat a termes en règims comunistes veiem que en tots dos sistemes es busca una mena d'alliberament de l'individu. En el cas de Mill es fa limitant l'intervenció de l'Estat, i en l'altre s'alliberen més aviat les classes socials oprimides, a base de fer-se amb el control dels organismes de l'Estat. La diferència la trobem en la retallada de llibertats individuals que imposen els totalitarismes.

5. Suposem una acció que només pot afectar dues persones que són adultes i que lliurement hi estan d’acord. Creieu que Mill té raó quan defensa que, en aquest cas, la societat no hi ha d’intervenir? Raoneu la resposta.
Sí que hi estic d’acord, ja que si és una acció que no afecta a la resta de la comunitat, ni als seus interessos, i que només

Documentos relacionados

 • marx vs stuart mill
  1033 palabras | 5 páginas
 • Breve Historia Ilustrada De La Filosofía
  1374 palabras | 6 páginas
 • Composición y estructura de los tipos penales
  2162 palabras | 9 páginas
 • Corrientes Filosoficas America Latina
  2702 palabras | 11 páginas
 • Ciencias sociales segun su campo y metodo de investigacion
  4684 palabras | 19 páginas
 • Metodo logico
  3535 palabras | 15 páginas
 • Tecnicas e instrumentos de investigacion de las ciencias sociales
  3157 palabras | 13 páginas
 • Erotismo
  982 palabras | 4 páginas
 • La violencia dentro de la charca
  1042 palabras | 5 páginas
 • Neorestauracion
  1282 palabras | 6 páginas