Comentario de texto stuart mill

611 palabras 3 páginas
COMENTARI DE TEXT

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
En aquest text, Mill defensa que tots el que reben la protecció de la societat li deuen una cosa, que és mantenir un tipus de conducta que consisteix en no perjudicar els interessos de la resta de la societat. Però quan la conducta d’una persona no afecta als interessos de cap altra persona, l’individu hauria de tenir llibertat per a realitzar aquesta acció sense cap conseqüència. També rebutja la teoria política del contracte social.

2. Expliqueu breument el significat, en el text, dels mots següents:
a) Contracte: Teoria política exposada Hobbes i Locke per justificar la necessitat de l'Estat, en les seves diferents formes. Mill
…ver más…
És a dir, que si la conducta d’una persona no afecta als interessos dels altres, aquesta persona ha de tenir llibertat per a realitzar aquesta acció.

4. Compareu la concepció de Mill de la relació entre l’individu i la societat amb una altra concepció d’aquesta relació que es pugui trobar en la història del pensament.
Mill creu en un individualisme moderat (liberalisme polític) perquè defensa un estat mínim, per tal de no interferir en les llibertats individuals. Però no cau en l'insolidaritat perquè defensa un utilitarisme moral no egoïsta, de benefici a la majoria per damunt del benefici individual. Si establim una comparació del liberalisme de S. Mill amb el totalitarisme portat a termes en règims comunistes veiem que en tots dos sistemes es busca una mena d'alliberament de l'individu. En el cas de Mill es fa limitant l'intervenció de l'Estat, i en l'altre s'alliberen més aviat les classes socials oprimides, a base de fer-se amb el control dels organismes de l'Estat. La diferència la trobem en la retallada de llibertats individuals que imposen els totalitarismes.

5. Suposem una acció que només pot afectar dues persones que són adultes i que lliurement hi estan d’acord. Creieu que Mill té raó quan defensa que, en aquest cas, la societat no hi ha d’intervenir? Raoneu la resposta.
Sí que hi estic d’acord, ja que si és una acció que no afecta a la resta de la comunitat, ni als seus interessos, i que només

Documentos relacionados

 • Comentario De Texto "Abajo"
  803 palabras | 4 páginas
 • Comentario De Texto Sobre " La Imaginación Sociológica " Charles Wright Mills
  1469 palabras | 6 páginas
 • marx vs stuart mill
  1033 palabras | 5 páginas
 • COMENTARIOS DE TEXTO
  1001 palabras | 5 páginas
 • Comentario de texto Gandhi
  1100 palabras | 5 páginas
 • Comentario de texto
  826 palabras | 4 páginas
 • Comentario De Texto
  912 palabras | 4 páginas
 • Resumen De Capítulos (“Sobre La Libertad”, John Stuart Mill)
  654 palabras | 3 páginas
 • Comentario de texto historia
  1866 palabras | 8 páginas
 • Comentario De Textos
  862 palabras | 4 páginas