Comentarios De Texto

810 palabras 4 páginas
Comentari de text:
Guillem de Berguedà: Oreneta, ton cant em fa enfurir.
Guillem de Berguedà és l’autor d’aquest poema que realment va ser escrit en provençal (Arondeta, de ton chantar m’azir…).
Guillem de Berguedà va néixer l’any 1138 i va ser un trobador important de la literatura catalana. Principalment escrivia sirventesos, un tipus de poema que consistia en la sàtira. L’any 1175 va matar a Ramon Folc III de Cardona, aquest odiava a Guillem, inclús el va humiliar i insultar en alguns sirventesos. A causa de l’assassinat va haver de marxar de Catalunya. El més destacat en aquests anys van ser les seves lluites, juntament amb el seu amic Arnau de Castellbó i Ponç de Cabrera, contra el rei, el bisbe i el comte d’Urgell. Finalment va
…ver más…
El tema principal del poema és l’amor cortès. Aquest està caracteritzat perquè hi ha un diàleg entre un trobador i una dama, que s’estimen, però es tracta d’un amor impossible. També és característic que hi hagi un intermediari, un missatger, en aquest cas l’oreneta, i que hi hagi una penyora, com l’anell d’or i el fermall. El subgènere de l’obra és la tençó, perquè hi ha un diàleg entre un trobador i un missatger d’una altra persona; una tençó pot ser una cançó també.
El poema està compost per sis estrofes de sis versos cada una. Els versos són de deu síl·labes cada un amb una rima consonant de l’estil: AABBCC. Els dos primers versos són masculins i els quatre restants són femenins.
Els recursos estilístics utilitzats són:
-L’hipèrbaton: “jo un xic malalt de Gironda venia.” i “oreneta, jo no em puc departir del rei que em mana a Tolosa partir.”.
-Enumeració: “oreneta, millor et vull acollir i més honrar, benamar-te, servir.” i “que et salvi Déu, que tota cosa guia i creà el cel, la nit i el dia.”.
-Anàfora: “Oreneta,...” i “Senyor i amic,...”.
-Metonímia: anell i fermall d’or. La metonímia és donar un cert valor a uns objectes.
-Personificació: oreneta, ja que parla.
En aquest poema hi apareix un senyal, Bona Esperança. El senyal és tracta d’una paraula utilitzada pel trobador per referir-se a la

Documentos relacionados

 • Comentario De Texto "Abajo"
  803 palabras | 4 páginas
 • Comentario de Texto Gelasio
  1228 palabras | 5 páginas
 • COMENTARIOS DE TEXTO
  1001 palabras | 5 páginas
 • Comentario de texto Gandhi
  1100 palabras | 5 páginas
 • Comentario de texto
  826 palabras | 4 páginas
 • Comentario De Texto
  912 palabras | 4 páginas
 • Comentario De Texto
  984 palabras | 4 páginas
 • Comentario de texto.
  693 palabras | 3 páginas
 • comentarios de texto
  993 palabras | 4 páginas
 • Comentario de texto historia
  1866 palabras | 8 páginas