Comentaris De Text Josep Carner

2039 palabras 9 páginas
Ahir, de Josep Carner

Es tracta d’un poema de Josep Carner d’una de les seves primeres obres: Llibre de poetes, de 1904.
El poema està format per 5 estrofes. Són cinc quartetes, ja que els versos que el componen són d’art menor. Efectivament, es tracta de versos pentasíl·labs isosil·làbics, o sigui que guarden aquesta regularitat durant la totalitat del poema. La regularitat del poema recorden a la perfecció clàssica, ispiradora per als poetes noucentistes. Trobem rima assonant en la majoria de versos, només hi ha algun vers blanc (17), i cal destacarque a la segona i la quarta estrofa, és a dir, les parells, trobem rima encadenada (cbcb/ ebeb) i mentre que la rima masculina predomina als versos parells, la femenina es reserva sempre
…ver más…

La poma escollida, de Josep Carner

En el poema de La poma escollida de Josep Carner, que forma part del llibre Els fruits saborosos (1906), la mètrica obeeix a la lògica del moviment noucentista i està marcada sobretot per la rigidesa. El poema està format per cinc quartets, i tots els versos del poema són alexandrins, és a dir de dotze síl·labes, dividit en dos hemistiquis de sis amb cesura central. Els versos, per tant, són de art major. La rima és consonant i encadenada, menys en el tercer quartet que encreuada: ABAB, CDCD, EFFE, GHGH i IJIJ. Trobem rima masculina als versos imparells i rima femenina als parells.
El tema del poema, és la vellesa, però vellesa de la persona que ha passat per totes les etapes de la vida i es troba ara en aquesta amb serenor, amb control de la situació, gaudint de les petites coses i treient profit de les circumnstàncies.
Es pot apreciar que el poeta divideix la composició en tres parts. En la primera, trobem el plantejament, que consta del primer quartet, en el qual l'autor parla sobre la situació dels dos personatges del poema, l'Alidé i el Lamon

Documentos relacionados

 • Comentari De Text "La Camperola Llatina" De Josep Carner
  586 palabras | 3 páginas
 • Practica 5 error experimental
  2893 palabras | 12 páginas
 • Programació Unitat Didàctica Primària En Valencià
  3696 palabras | 15 páginas
 • Medicina hebrea
  659 palabras | 3 páginas
 • Caso: “promotion of female executive: an executive’s tough decision”
  1264 palabras | 6 páginas