Como influyen los medios de comunicacion

5718 palabras 23 páginas
LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)

Realitzat per: Cintia Matíes Ponce.

1- EL RÈGIM DE FRANCO. BASES IDEOLÒGIQUES I SUPORTS
Després de véncer en la Guerra Civil, Franco va imposar a Espanya, des del 1939, un sistema polític dictatorial semblant als feixismes italià i alemany que, a diferència d’aquests, no va caure després de la Segona Guerra Mundial i es va mantindre fins a la seua mort el 1975.

L’EVOLUCIÓ DEL RÈGIM
En aquest espai de temps tan dilatat es poden distingir dues grans etapes: * 1939-1959. Durant aquests anys es van implantar les bases del nou Estat. En l’interior, es va establir un sistema polític dictatorial que va reprimir qualsevol oposició i s’hi va practicar una política d’autarquia o autosuficiència
…ver más…

* La democràcia orgànica es va imposar a partir del 1942. En endevinar-se la derrota del feixisme en la Segona Guerra Mundial, es va tractar de donar una aparença democràtica al règim.
Les lleis aprovades en aquest període van ser la Ley de Cortes (1942), que restablia aquesta institució amb funcions consultives i d’aprovar les lleis dictades per Franco; el Fuero de los Españoles (1945), una espècie de declaració de deures i drets, que es podien suspendre, i la Ley de Sucesión (1947), que convertia Espanya en regne, però establia que Franco ocuparia la direcció de l’Estat fins a la seua mort, amb dret a nomenar successor.
Els governs van tractar de controlar la societat a través de diverses organitzacions.

L’oposició exterior i interior * A l’exterior, es van oposar el franquisme els exiliats, que el 1945 van formar un govern republicà en l’exili presidit per José Giral; i una oposició política formada pels monàrquics, encapçalada per Joan de Borbó des d’Estoril, que reclamava el restabliment de la monarquia. * A l’interior, es van enfrontar al franquisme grups de guerrillers armats disseminats per les zones de muntanya, que pretenien un alçament popular; grups clandestins de comunistes, socialistes i anarquistes, que van promoure algunes vagues; i els nacionalistes catalans i bascos.

La política exterior * Durant la Segona Guerra Mundial, Espanya, després de les entrevistes d’Hendia i Bordighera amb Hitler i Mussolini es

Documentos relacionados

 • Como influyen los medios de comunicacion
  5705 palabras | 23 páginas
 • Como influyen los medios de comunicacion en los adolescentes
  1485 palabras | 6 páginas
 • Como influyen los medios de comunicacion en los adolescentes
  1491 palabras | 6 páginas
 • Como influyen los medios de comunicación en la sociedad
  810 palabras | 4 páginas
 • Como influyen los medios de comunicación en la sociedad
  800 palabras | 4 páginas
 • Como Influyen Los Medios De Comunicacion En La Politica De Nicaraga
  4443 palabras | 18 páginas
 • Como Influyen Los Medios De Comunicacion En La Politica De Nicaraga
  4428 palabras | 18 páginas
 • ¿De qué manera influyen los medios de comunicación en la personalidad de los adolecentes venezolanos?
  1982 palabras | 8 páginas
 • Lideres del peru que influyen en la opinion publica y el tratamiento de los medios de comunicacion en estos ulitmos 5 años
  2892 palabras | 12 páginas
 • Influencia de los medios de comunicacion en el lenguaje
  2364 palabras | 10 páginas