Comparació nietzsche - mill

840 palabras 4 páginas
COMPARACIÓ NIETZSCHE – MILL

Coneixement i ciència
• Nietzsche: Tota forma de coneixement és una màscara apolínia posada sobre la realitat dionisíaca. No hi ha coneixement del món, sols perspectives d’aquest.
• Mill: Conèixer és establir lleis universals a partir d’observacions particulars. És seguidor de l’empirisme de Hume i està influenciat pel mètode inductiu d’Aristòtil i Bacon.
Origen o font del coneixement
• Nietzsche: Com que el coneixement és una mentida, el que anomenem coneixement són només teories útils per a la vida.
• Mill: en aquest sentit, pensa igual que Hume.
Possibilitat del coneixement
• Nietzsche: No és possible conéixer. La mateixa idea de coneixement és una mentida. El coneixement és l’ordre imposat i extern
…ver más…
• Mill: Mill és crític de la religió constituïda.
Raó
• Nietzsche: Pensa que la veritat no és racional, que és una mentida. La raó és una construcció o producte de la vida. La mort de Déu és la mort de la Raó il•lustrada ordenadora.
• Mill: Creu que és el progrés, el coneixement, el benestar.
Home
• Nietzsche: L’home és el producte de la vida. L’ànima és un ídol. L’home no té identitat personal.
• Mill: L’home és un ésser natural, objecte de coneixement científic. és producte de la psicologia experimental.
Ànima/Jo/Subjecte
• Nietzsche: Creu que no hi ha res permanent. L’ànima és un altre ídol, rebutjable com tot el que fa referència al món suprasensible.
• Mill: Creu que té a veure amb els processos psicològics. És accessible per al coneixement, predicible i estudiable. Es tracta de la conducta i el comportament.
Món
• Nietzsche: El món és la vida, té impermanència. El que és aparent és real.
• Mill: No es planteja cap problema metafísic sobre l’existència del món.
Cultura
• Nietzsche: La cultura és una màscara qee tapa el fons dionisíac de la realitat. Sospita sobre la cultura, creu que està en decadència i és antivitalista.
• Mill: La cultura és un factor d’humanització. Com més cultura, més humanitat. Segueix el model il•lustrat.
Natura
• Nietzsche: Per a Nietzsche la natura és vida, és Dionís.
• Mill: Per a Mill la natura també és vida, és una concepció de la vida.

Ètica/Bé
• Nietzsche: Creu que els valors morals són una

Documentos relacionados

 • marx vs stuart mill
  1033 palabras | 5 páginas
 • MILL
  1404 palabras | 6 páginas
 • Locke y mill
  683 palabras | 3 páginas
 • J.s mill
  804 palabras | 4 páginas
 • Mill
  1775 palabras | 8 páginas
 • Comentario de texto stuart mill
  611 palabras | 3 páginas
 • Términos Pau Nietzsche
  667 palabras | 3 páginas
 • Comentari mill
  1261 palabras | 5 páginas
 • Nietzsche euskaraz
  674 palabras | 3 páginas
 • Friedrich nietzsche
  8274 palabras | 34 páginas