Conosco el mundo atraves de mis 5 sentidos

1338 palabras 6 páginas
Índex

1-Introducció.
2-Què és la pirateria?
3-Drets d'autor
4-Situació legal
5-Importancia de la protecció dels drets de propietat intel.lectual
6-Conclusió

1-Introducció

En aquest treball estudiarem i analitzarem la pirateria des d'un punt de vista objectiu i subjectiu. És a dir, que raonarem cada situació i cada llei en relació a l'autor i a l'usuari. També cal destacar l'importància de contrarrestar aquests resultats per a fer una valoració en cada cas de les mesures que s'haurien d'adoptar i de les inconveniències d'endurir les lleis o de no endurir-les.
Començarem plantejant uns dubtes i unes solucions, de manera que qualsevol persona que es llegeixi el treball, sàpigue de manera sencilla perquè no s'han d'aplicar lleis

Documentos relacionados

  • Conosco el mundo atraves de mis 5 sentidos
    1346 palabras | 6 páginas