Constitucionalismo

1009 palabras 5 páginas
La Constitució i el constitucionalisme

1.­ Quines idees del moviment constitucionalista es poden identificar en el text de
Montesquieu?

Montesquieu escriu a partir de les idees constitucionalistes. Ell creu en la llibertat de poder fer el que es vol i de no estar obligat a fer el que no es vol. Aquesta libertat la creu com el dret a fer el que les lleis permeten i a cumplir­se.
El pensament més constitucionalista de Montesquieu es el que diu que la llibertat politica es troba quan no s’abusa del poder, i que per tant la llibertat es el limit sobre el sobre. Aixi nomes te Constitució realment aquell estat on la seva organitzacio sigui la resposta als principis liberals.
Tambe creu que per la possible
…ver más…

Per ultim trobem a França, on la Revolucio Fancesa crea l’inici del constitucionalisme amb la consequent Assemblea Nacional que va aprovar la “Declaracio dels Drets de l’Home el
Ciutada” que establia els principis politics del liberalisme: llibertat, propietat, seguretat, separacio de poders, imperi de la llei, sobirania nacional. i la “Constitucio” tambe escrita com a America, de curta durada.
França es caracteritza per ser constitucionalment inestable, i aixo significa una llarg nombre de textos a diferencia de l’america. A mes a França es va desenvolupar la teoria de les llibertats publiques com un dels primers intents historics de posivititzacio dels drets naturals. Tambe es caracteritza per la seva sobirania nacional, aquesta unica, indivisible i inalienable, delega l’exercici en l’Assemblea i el Rei.
I com a ultima caracteristica trobem com al model angles i america, la idea del govern de les lleis i no dels homes, cosa que constitueix una garantia de les llibertats i els drets dels ciutadans. 4.­ Relacionar el concepte racional­normatiu de Constitució amb els fonaments ideològics del constitucionalisme.
2

El concepte racional­normatiu respon a les primeres Constitucions liberals i representa l’ideal de Constitucio. Es un concepte politic que nomes considera Constitucio la que realitza el programa de l’Estat liberal­burgès. Aquest diu que el referent de la Constitucio liberal es l’Estat,

Documentos relacionados

 • Constitucional
  5009 palabras | 21 páginas
 • Constitucionalismo
  1473 palabras | 6 páginas
 • Constitucional
  6802 palabras | 28 páginas
 • Constitucionalismo
  1989 palabras | 9 páginas
 • Constitucional
  7420 palabras | 30 páginas
 • Amparo constitucional
  3926 palabras | 16 páginas
 • Supremacia constitucional
  6000 palabras | 24 páginas
 • Formulas Constitucionales
  2918 palabras | 12 páginas
 • derecho constitucional
  1902 palabras | 8 páginas
 • Hermeneutica constitucional
  7255 palabras | 30 páginas