Contabilidad de costes

13513 palabras 55 páginas
El model ABC

Índex

Introducció.................................................................................................. Objectius....................................................................................................... 1. El moviment crític en comptabilitat de costos.......................... 1.1. 1.2. 1.3. L'època revisionista ..................................................................... El nou entorn i la comptabilitat de costos en la dècada dels vuitanta ....................................................................................... La "crisi" de la comptabilitat de costos en la dècada dels vuitanta ....................................................................................... 2. De
…ver más…

Cadena horitzontal, activitats i valor són els tres components conceptuals bàsics de l'ABC. A partir d'aquí es pot parlar no solament d'un mètode￿de￿càlcul de costos nou, sinó també d'un nou mètode d'informació per a la gestió moderna de l'empresa; d'una manera similar a com el model de Schneider representava un intent de modernitzar el control i la gestió empresarial en els primers anys de la segona postguerra. Només ens queda advertir-vos de nou que no cal que aprengueu de memòria tot el que hi ha a continuació. El més important és recollir la lliçó que hi ha darrere d'aquest recorregut històric i de la descripció d'una proposta destinada, segons creiem, a presidir la implantació de molts sistemes de costos en les nostres empreses en les pròximes dècades.

© FUOC • PID_00149463

6

El model ABC

Objectius

Amb aquest mòdul es pretenen els objectius següents:

1. 2.

Iniciar-vos en l'estudi crític de la disciplina. Presentar l'origen de les noves tendències, tal com han anat sorgint recentment.

3.

Enllaçar el progrés tècnic i el canvi de context econòmic amb l'evolució de la comptabilitat de costos.

4.

Analitzar les raons que van impulsar a parlar de crisi en la nostra disciplina al final de la dècada dels vuitanta.

5.

Estudiar els dos vessants d'on va sorgir la proposta de costos ABC: el vessant pràctic i el teòric.

6. 7.

Documentos relacionados

 • CONTABILIDAD DE COSTOS
  7764 palabras | 32 páginas
 • CONTABILIDAD DE COSTOS
  1176 palabras | 5 páginas
 • Contabilidad de costos
  7874 palabras | 32 páginas
 • Contabilidad De Costos
  776 palabras | 4 páginas
 • Contabilidad De Costos
  3379 palabras | 14 páginas
 • Contabilidad De Costos
  3367 palabras | 14 páginas
 • Contabilidad de costos
  896 palabras | 4 páginas
 • Contabilidad de costo
  659 palabras | 3 páginas
 • Contabilidad de costos
  1232 palabras | 5 páginas
 • Contabilidad de costos
  1126 palabras | 5 páginas