Contrast d’estils: metge i vicent ferrer

1011 palabras 5 páginas
En el segle XIV la societat medieval va patir una crisis ideològica que va donar pas al pensament humanista: una nova visió de l’home i el seu paper en el món basada en ‘l’home com a mesura de totes les coses’, d’aquesta manera el teocentrisme (Déu és el centre de l’Univers) es va veure afectat per la nova mentalitat antropocèntrica (l’home i les seves necessitats són el centre de l’univers). Com a conseqüència, les actituds dels escriptors seran diverses i contraries, per tant, trobem dos tipus de literatura en aquest segle: un sector tradicionalista que pretén mantenir la fe i el poder de l'església, és a dir, frenar l’evolució de la societat del moment, i el sector humanista, que considerarà la raó com l’única font de coneixement. Per …ver más…

Tot i ser la mateixa història, és explicada de maneres diferents, i tampoc comparteixen el llenguatge o l’estil dels autors ni la seva intenció. Per començar, sant Vicent Ferrer escrivia contra dos col·lectius: els intel·lectuals, intentant frenar el corrent humanista, i les dones, dient com s’havien de comportar i què havien de fer. En canvi Metge en el seu llibre fa un elogi a les dones mostrant els defectes dels homes. Vicent Ferrer utilitza una forma més entrenadora a l’hora d’explicar la història, l’estructura de manera que sigui més fàcil entendre-la, de fet, és un exemple medieval: un relat amb intenció didàctica que pretén il·lustrar a la població el camí correcte que han de seguir (el camí de Déu), sovint s'incloïen ens els sermons per exemplificar allò que es volia ensenyar. A més a més, les històries eren molts cops inspirades del folklore, com és el cas d’aquesta. La intenció de Vicent Ferrer era únicament didàctica i en cap moment tenia una ambició literària, al contrari de Metge, qui escrivia amb una finalitat únicament literària i era conscient de que estava fent una obra d’art. Veiem que els dos fragments segueixen una mateixa estructura oberta, però Metge utilitza una subordinació que prolonga les frases, i juntament el llenguatge molt més elaborat, crea un text molt més complicat de llegir.
El llenguatge emparat per Vicent Ferrer és simple i col·loquial,

Documentos relacionados