Convertir mi empresa en exportadora

23079 palabras 93 páginas
Cómo convertir mi empresa en exportadora
M A N U L E S P R Á C T I C O S D E G E S T I Ó N

AUTORES

C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)

COORDINACIÓN EDITA DESEÑO E MAQUETACIÓN

C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA) gifestudio.com Producciones khartum S.L C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)

(C) da edición DEPÓSITO LEGAL IMPRIME

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010 Quedan rigurosamente prohibidas, sen a autorización escrita dos titulares do “Copyright”, baixo as sancións establecidas nas leis, a reprodución total ou parcial desta obra por calquera medio ou procedemento, incluídas a reprografía e o tratamento informático e a distribución de exemplares dela mediante aluguer ou
…ver más…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
9.1 9.2 9.3 9.4 El instituto español de comercio exterior (ICEX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cámaras de Comercio-Plan cameral de exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan Foexga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 80 81 82

10 EJEMPLOS Y CASOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 11 VARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
11.1 Páginas web de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 11.2 Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 11.3 Glosario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

1 . Introducción

1 . Introducción

1 .1

Objetivos del presente manual

El manual “Cómo convertir mi empresa en exportada”

Documentos relacionados

 • CASO EMPRESA EXPORTADORA XYZ S.A
  778 palabras | 4 páginas
 • Plan de vida, mi vida una empresa
  681 palabras | 3 páginas
 • 7 pasos para convertir tus sueños en realidad
  3855 palabras | 16 páginas
 • Como Crear Mi Propia Empresa Propia Empresa
  1171 palabras | 5 páginas
 • Cómo convertir los problemas en oportunidades (resumen)
  3612 palabras | 15 páginas
 • Mi primera empresa textil (ofimática)
  1117 palabras | 5 páginas
 • Mi empresa
  799 palabras | 4 páginas
 • Como crear una empresa exportadora
  936 palabras | 4 páginas
 • contabilidad de empresa exportadora
  2729 palabras | 11 páginas
 • Como Convertir Un Taller En Una Empresa
  23146 palabras | 93 páginas