Crecimientoi de la poblacion

696 palabras 3 páginas
S’impartirà a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) al Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya

La UPC posa en marxa el primer màster en Navegació Aèria i Aeroports que inclou la formació inicial de controlador aeri.
Els nous estudis són una titulació pròpia de la UPC que s’emmarca en la primera Escola de Controladors de Trànsit Aeri Universitària de Catalunya i pren la forma d’un màster i d’una formació pràctica complementària impartida per una entitat formativa acreditada per l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La formació en aquest sector va ser liberalitzada l’any passat i fins ara es realitzava únicament a l’empresa pública Servicios y Estudios para la
…ver más…

A més, aquesta formació a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels articula un bloc de 20 ECTS, equivalents a 180 hores d’assistència a classe, denominat Fonaments teòrics del control de tràfic aeri, que es correspon amb la part tèorica del curs de formació bàsica inicial de controlador aeri. Les matèries relatives a aquesta bloc

formatiu seran impartides per professorat anglès d’ASTAC Ltd. prèviament acreditat per l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), i que ara per ara és l’única entitat, juntament amb l’empresa Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, SENASA, que està certificada a Espanya per poder oferir aquesta formació inicial de controlador aeri.

Una vegada superat aquest bloc formatiu, els titulats i titulades podran encetar el curs d’habilitació ADV/ADI impartit per Astac Ltd i gestionat per Astac Ta / Aeria a les instal·lacions de l’EETAC. Aquest curs d’habilitació no es pot cursar si no s’ha fet prèviament el màster que imparteix la UPC.

La superació d’aquest curs pràctic, juntament amb l’acreditació del nivell lingüístic 4 d’anglès, donaran accés a la llicència d’alumne controlador amb habilitació ADV/ADI i anotacions Ground Control (GMC); Air control (AIR) i Tower control (TWR).

El nou màster de la UPC i les formacions pràctiques posteriors, pretenen donar la possibilitat a l’estudiantat d’accedir al mercat laboral de

Documentos relacionados

  • exceso de población
    742 palabras | 3 páginas
  • Mision Y Vision De 30 Empresas
    2316 palabras | 10 páginas