Cuatro dimensiones de la gestiòn escolar

1152 palabras 5 páginas
CURS 2009-2010 ESCOLA UNIVERSITARIA DE MAGISTERI AUSIÀS MARCH

QUADERN DE PRACTICUM

ÍNDEX
Presentació .................................................................................................................................. 1 PRIMERA PART .............................................................................................................................. 3 1. Programa per a la Memòria de Practicum (Apartat General: Practicum I) ............................... 5 1. Dimensió Institucional: ......................................................................................................... 5 2. Dimensió económica:
…ver más…

27 Avaluació de l’estudiant .......................................................................................................... 29 Fulls d'avaluació ........................................................................................................................ 31
TU UT UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT TU UT

TU

TU

Presentació

Sens dubte, el període de pràctiques que iniciaràs és un dels moments més interessant i estimulant dels teus estudis de Magisteri. Açò no és casual, ja que ara, per fi, els teus aprenentatges previs seran contrastats i relacionats amb l'experiència pròpia en situacions d'ensenyança-aprenentatge. Ja no es tracta només del que t'han contat, del que has llegit o observat, sinó sobretot, del que has viscut. Ara bé, la qual cosa viuràs requerix, per a ser formalitzat, d'una certa reflexividad: es tracta de pensar (teoritzar i, per tant, sistematitzar i registrar) no tant sobre l'acció educativa, en este cas, sobre la pràctica docent, sinó més aïna des d'ambdós: accions i pràctiques. Este dossier o portafolis –Per usar l'argot a l'ús- té per objectiu oferir algunes ferramentes per a facilitar eixa sistematització. D'una banda, conté informació elemental sobre algunes qüestions que poden resultar orientatives a l'hora de realitzar la

Documentos relacionados

 • Analisis de reciclaje de metales
  4819 palabras | 20 páginas
 • Variables del desarrollo organizacional
  2679 palabras | 11 páginas
 • La mujer delincuente
  16801 palabras | 68 páginas
 • Funciones Del Supervisor Escolar
  2251 palabras | 9 páginas
 • Funciones Del Supervisor Escolar
  2238 palabras | 9 páginas
 • Rieb Cuadro De Caracteristicas De Plan Y Programa 2011
  1682 palabras | 7 páginas
 • Manual del subdirector
  6874 palabras | 28 páginas
 • Caracteristicas de un pavimento flexible
  2255 palabras | 10 páginas
 • Gestion administrativa
  8407 palabras | 34 páginas
 • Gestion administrativa
  8415 palabras | 34 páginas