Ddasdasdasda

745 palabras 4 páginas
1. Calcula les longituds d’ona dels dispositius següents:

a) Comandament a distància (330 GHz). 0,1 cm.

b) Ràdio FM (108 MHz). 2,77m.

c) Telèfon mòbil (1800 MHz). 16,6 cm

d) Televisor (800 MHz). 37,5 cm

2. I ara, un petit experiment. Frega’t les mans enèrgicament i apropa-les a un dels costats de la cara del teu company o companya sense tocar-lo, mentre ell té els ulls tancats. Nota la calor que emeten les teves mans? Sap en quina part del seu cos tens les mans? Creus que estàs emetent rajos infrarojos?

Amb aquesta experiència es pot comprovar que si són certs, perquè pots comprovar que tot el cos calent emet radiació infraroja, i es detecta gràcies a la calor.

3. Digues si les situacions següents són veritables o
…ver más…

Es podrien utilitzar les comunicacions Bluetooth dins d’un hospital?

12. Podem enviar-nos imatges de 2 MB per aquest sistema?

13. Podem enviar-nos vídeos MPEG4 de més de 30 minuts per aquest sistema?

14. Indica les semblances que hi ha entre el funcionament del Bluetooth i el dels sistemes Wi-Fi.

15. Creus que es pot crear itinerància de Bluetooth?

16. Podem crear piconets entre mòbils?

17. Creus que podem comunicar-nos amb els mòbils sense necessitat de companyia telefònica, com si fossin walkie-talkies?

18. Fes una llista dels aparellaments que es poden fer entre els següents dispositius Bluetooth: ordinador, auricular estèreo, auricular amb micròfon, PDA, ratolí, mòbil, cotxe.

19. Busca en una enciclopèdia què és DoS i com s’aplica en altres àmbits (Internet, xarxes, servidors, etc.).

20. Busca a Internet les característiques dels mòbils de primera generació.

21. Fes una taula indicant les tecnologies utilitzades en cada generació i les taxes de velocitat que tenen.

22. Busca quines empreses formen el 3GPP. Podem parlar d’un SIG?

23. Busca a Internet quines empreses espanyoles ofereixen serveis d’Internet mòbil. Utilitzen mòdems 2.5G o 3G? Quines tarifes tenen actualment?

24. L’equip Atari Portfolio es coneix com el precursor dels dispositius mòbils.

a) Busca a Internet quin sistema operatiu utilitzava.

b) Indica quina CPU processava les dades.

c) Com a record, va aparèixer en una

Documentos relacionados