Defensa integral

1403 palabras 6 páginas
I. INTRODUCCIÓ

El fenomen migratori a Catalunya ha estat present en els últims anys de manera molt significativa. Les comarques de Ponent no s’han quedat al marge d’aquesta situació i s’han convertit en focus de destinació d’un nombre elevat d’immigrants de diverses nacionalitats, que s’han establert als municipis a la recerca de millors condicions de vida. Els fluxos migratoris dels darrers anys han generat un intens canvi demogràfic a Catalunya. La immigració és un fenomen relativament recent que està tenint un alt impacte econòmic i social en el territori de recepció.
Guissona és un municipi, que en els darrers 10 anys ha doblat la seva població arran de la immigració de persones provinents principalment de l’Europa de l’est.
…ver más…

Per la segona part del treball s’ha utilitzat el mètode qualitatiu a través de les entrevistes. La recollida de les dades s’ha fet a partir de 2 models d’entrevista, un pels autòctons i un altre pels immigrants. També s’ha fet un enregistrament de diferents espais urbans de la localitat de Guissona.

Tot seguit, s’ha fet un tractament de la informació, amb el pertinent buidatge de les dades estadístiques i dels enregistraments. S’ha realitzat a través de diferents mapes, gràfics i vídeo, tot reflectint bàsicament les següents dades:

Per la part dels mapes i gràfics: quantitat d’immigrants per nacionalitat en cada municipi de Ponent durant els anys d’estudi, percentatge d’immigrants sobre el total de la població (tant estrangera com total), evolució de la població immigrant i total, estructura de la població segons edat i sexe, situació econòmica i mercat laboral, amb especial atenció a les taxes d’ atur. I per la part del vídeo: la convivència multiètnica.

I finalment s’ha passat ha elaborar un anàlisi de les dades i la informació. D’aquesta forma, s’ha descrit l’evolució de la població estrangera i la seva situació actual, a partir dels diferents informes i dades estadístiques cercades. També s’ha elaborat un anàlisi

Documentos relacionados

 • defensa integral
  1359 palabras | 6 páginas
 • defensa integral
  10528 palabras | 43 páginas
 • defensa integral
  765 palabras | 4 páginas
 • Defensa integral
  3078 palabras | 13 páginas
 • Defensa Integral
  1454 palabras | 6 páginas
 • Defensa Integral
  1442 palabras | 6 páginas
 • Defensa Integral
  980 palabras | 4 páginas
 • Defensa integral
  1368 palabras | 6 páginas
 • defensa integral
  3296 palabras | 14 páginas
 • Defensa integral
  1244 palabras | 5 páginas