Diferencies i semblances del feixisme i el nazisme

717 palabras 3 páginas
COMPARACIÓ : NAZISME I FEIXISME

El feixisme va sorgir en el periode d’entreguerres d’Europa(1918-1939) acoratjat per Benito Mussolini( El Duce),el dirigent totalitari Italià.
El feixisme es caracteritzava per l’exaltament de la idea de nació per davant de les idees de clase o d’individu;suprimeix altres partits,declarant el seu com a únic,i presenta la seva societat com a , és a dir com una societat utópica.
La obediència de masses era inculcada per facilitzar la formació d’un orgàn social indivisible i fort.
La demagòdia era utilitzada de manera exagerada mitjançant actes violents i la repressió del contraris(grups revolucionàris comunistes).
La manipulació del sistema educatiu per incentivar la ideologia del règim era esencial,ja
…ver más…
Dona una gran importància a l’Estat ,es defensa un imperialisme superior( es conquiesten els pobles considerats inferiors).
La manipulació del sistema educatiu per incentivar la ideologia del règim era esencial,ja que donava un modèl de referència als infants estudiants.Aquest sistema es va tornar obligatòrio i gratuït a partir dels sis anys donant oportunitat a l’educació a molts infants.
La repressió de ideològies o creences religioses contraries al règim feixista duita a terme per les SS ; l’antisemitisme nazi( jueus, testimonis de Jehova, homosexuals…)duit a terme mitjançant l’eugenèsia o l’eutanàsia.
La propagada, mitjaçant discursos del propi cabdill Hitler o als mitjans de comunicació.
La regeneració del l’art i la cultura i el darwinismo social, etc.
També es destaca el seu caràcter pangermanista.

El feixisme i el nazisme encara que paresquin contraris, s’asemblem en varis aspectes:
Ambdos partits varen ser formats per polítics en la militança socialista, els quals no tenien cap formació política.
Ambdos veien l’Estat d’una manera destacada al qual es relacionaven el poble,la terra, el partit i el propi líder ( cabdill).
Ambdos defensaren la nacionalització de l’educació amb l’intenció de incentivar els valors del partit als més joves.
Ambdos eren contraris al parlamentarisme democràtic burgues i també compartien el rebutj dels països amb cultura liberal.
Varen eliminar el partits contraris

Documentos relacionados

 • GENERALIDADES DEL FUTBOL
  6643 palabras | 27 páginas
 • Psicología del niño - capítulo i el nivel senso-motor
  1252 palabras | 6 páginas
 • ACTIVIDADES DEL MODULO I
  2124 palabras | 9 páginas
 • El Poder Del Jefe I 1
  1198 palabras | 5 páginas
 • Psicología del niño - capítulo i el nivel senso-motor
  1242 palabras | 6 páginas
 • Marta i els segrestadors
  2471 palabras | 10 páginas
 • Pec de psicología del desarrollo I: El juego de reglas.
  1547 palabras | 7 páginas
 • Marta I Els Segrestadors
  2319 palabras | 10 páginas
 • Los brujos del poder I
  1192 palabras | 5 páginas
 • Feixisme i segona guerra
  787 palabras | 4 páginas