ECO P Bat CAT sol u8

3648 palabras 15 páginas
Economia. Batxillerat 1

Unitat 8. Els errors del mercat
En què encerta i en què s’equivoca Mandeville a propòsit de l’egoisme personal?
Mandeville encerta en la mesura que, en general, les actituds individuals afavoreixen el benestar de la societat. S’equivoca atès que hi ha certs errors amb conseqüències molt negatives. Activitats
1. Descriu què és un error de mercat i quan es produeixen aquest tipus d’errors.
Solució:
Un error és una conseqüència negativa del funcionament del mercat i es produeix quan aquest no és eficient en l’assignació dels recursos disponibles.
2. Explica de quins mecanismes creus que disposen les economies mixtes per actuar contra els errors de mercat.
Solució:
Les economies mixtes actuen contra els errors del
…ver más…

Solució:
Allò més habitual en el sosteniment del sector públic és que uns paguin més que altres en virtut dels impostos progressius, segons els quals paga més impostos qui té més renda o riquesa. El principi que justifica aquest finançament desigual és el d’equitat segons el qual tots els ciutadans contribuiran al finançament del sector públic d’acord amb la seva capacitat econòmica. 2

Economia. Batxillerat 1
12. Quina relació hi ha entre la política fiscal amb els Pressupostos Generals de l’Estat? Solució:
La política fiscal és una mesura de política econòmica el principal objectiu de la qual és aconseguir una millor distribució de la renda mitjançant una adequada política de despeses i ingressos, la qual cosa s’aconsegueix amb els PGE, que són l’expressió escrita de la política fiscal. Textos de suport
L’Estat del benestar
1. Per què el concepte d’Estat del benestar varia d’un país a un altre?
Solució:
L’Estat del benestar varia d’un país a un altre perquè també varia el conjunt de drets o garanties que cada societat entén com a bàsics.
2. Per què es diu que el finançament de la Seguretat Social és mixt?
Solució:
Es diu que el finançament de les prestacions de la Seguretat Social és mixt perquè té dos orígens diferenciats: d’una banda, neix de les cotitzacions dels qui estan treballant, i, per una altra, dels impostos que paguem tots els espanyols.
3. Què és una pensió contributiva i quin és el criteri bàsic per

Documentos relacionados