Economia I Societat (1898-1931)

3340 palabras 14 páginas
UNITAT 5. ECONOMIA I SOCIETAT (1898-1931)
2. El camp i els seus problemes
Entre el 1898 i el 1931, Espanya va continuar sent un país agrícola. Així, gairebé el 80% de les exportacions eren de productes del camp.
Tanmateix, la situació del camp espanyol no va ser homogènia, ni tampoc d’estancament, malgrat la lentitud dels canvis.
2.2. L’estructura de la propietat
Les modalitats de la propietat de la terra a Espanya al començament del segle XX eren els latifundi, el minifundi i la propietat mitjana. El latifundi predominava en grans zones de l’Andalusia occidental i també al sud de la regió de Lleó. El minifundi predominava a Galícia i en algunes zones del nord. A la resta de la Península eren habituals les finques d’extensió mitjana
…ver más…

3. L’evolució de la industria
La modernització d’Espanya al segle XX es va produir, en la industria. Els trets generals: una descripció dels períodes d’expansió i de crisi, amb una atenció especial al període 1914-1918, i una panoràmica de la industria a Catalunya durant les tres primeres dècades del segle XX.
3.1. Trets generals
L’evolució industrial espanyola del període 1898-1931, es van donar tres canvis: la substitució progressiva del vapor per l’electricitat com a forma d’energia, la concentració de la indústria pesant al País Basc i la diversificació dels sectors. Cal destacar l’augment de productivitat de la mineria, sobretot el carbó, a Astúries, i al ferro, al País Basc.
El ple desenvolupament de la industria espanyola abans de la guerra civil (1936-1939) topà amb dos inconvenients: la dificultat de competir a l’exterior, a causa de l’elevat cost dels seus productes, i la debilitat del mercat interior espanyol, depenent de la disponibilitat de compra de les classes agràries. Va fer que els sectors industrials demanessin mesures proteccionistes, com els aranzels.
3.3. La industria catalana (1900-1930)
El dinamisme de la indústria catalana anterior al 1898 patí una desacceleració, d’un creixement anual del 5,5% l’any 1898, es va passar a un creixement de tan sols 2,2

Documentos relacionados

  • Resumen lluvia de hamburguesas
    782 palabras | 4 páginas
  • Teoria computacional de la mente
    20581 palabras | 83 páginas