Economia mundial

8432 palabras 34 páginas
ECONOMÍA MUNDIAL

PARTE 1: INTRODUCCIÓN

TEMA-1: METODOLOXÍA, FONTES E CONCEPTOS BÁSICOS

1. INDICADORES ECONÓMICOS E FONTES ESTATÍSTICAS A economía é unha ciencia social, polo que as hipótesis debémolas contrastar empíricamente ás análisis teorícas.

Indicadores Económicos:
* Demográficos: población total; población urbana; nº de individuos que componen un país.
* Actividades e emprego: población activa; población ocupada por sectores.
* Producción e Renda: PIB; PIB per cápita; distribución do PIB por sectores
* Calidade de vida: población con acceso a auga potable; médicos por cada 1.000 habitantes; taxa de analfabetismo, teléfonos por habitante.
* Desenvolvemento socioeconómico: Indice de Desenvolvemento Humano
…ver más…

Factores:
a) Tendencia á aumentar o investimento
b) O papel da competencia
c) A innovación tecnológica

Crecemento económico e Relacións Económicas Internacionais:
a) As relacións comerciais: todo país necesita do exterior incluso os que se consideraban máis autosuficientes.
b) As relacións productivas: é necesario tirar da man de obra de inmigrantes para cubrir a cantidade de producción.
c) As relacións financieiras: contan con materias primaa, man de obra, pero non teñen diñeiro suficiente para poñelo en marcha.

Estas características foron as que se deron nos países actualmente ricos. Estes abríronse a outros países eliminando as barreiras de intercambios.

TEMA 2: OS PAISES DESENVOLVIDOS

Obxectivo: Os factores de crecemento e desenvolvemento económico despois da II Guerra Mundial.

1. ANÁLISE CUANTITATIVA: Aumento da producción (PIB)
* Aumento da producción: o PIB - Evolución do PIB 1850-2003 (gráfica) -> En 1850 R.Unido encabezaba con 60.000& -> En 1900 -> En 1945 (Fin GM) -> No 2003 - Comparación Reino Unido (1850) con Uganda(2003)

Ano Población PIB (millóns $) R.Unido 1850 27.181 63.342 Uganda 2003 25.556

- Comparativa do efecto de diferentes taxas de crecemento en dez anos. Tras a II Guerra Mundial o PIB crece nos últimos anos, sobre todo en EEUU

* O crecemento da productividade: mediremos canto de rico é un país mediante o PIB, que mide a cantidade

Documentos relacionados

 • Economía Mundial
  2785 palabras | 12 páginas
 • Ensayo de economía mundial
  656 palabras | 3 páginas
 • Historia economica mundial
  1567 palabras | 7 páginas
 • Orden Economico Mundial
  1647 palabras | 7 páginas
 • Ambiente económico mundial
  1704 palabras | 7 páginas
 • Sistema economico mundial
  7858 palabras | 32 páginas
 • Economia Mundial Y Desarrollo
  2945 palabras | 12 páginas
 • Economia Mundial Y Desarrollo
  2929 palabras | 12 páginas
 • Perspectivas de la economía mundial
  958 palabras | 4 páginas
 • Bases de la economia mundial
  1776 palabras | 8 páginas